Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Schengenské hranice a cestovanie

Európska únia (ďalej len EÚ) vytvára priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti medzi členskými štátmi. Jedným zo základných princípov jej spoločnej politiky v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc je solidarita a spravodlivosť nielen voči štátnym príslušníkom tretích krajín, ale aj k osobám bez štátnej príslušnosti, tak ako to upravuje článok 67 Zmluvy o fungovaní EÚ.

EÚ má vytvorenú spoločnú politiku aj v oblasti hraničných kontrol, ktorá je upravená v článku 77 Zmluvy o fungovaní EÚ. Jej základným cieľom je zavedenie spoločných opatrení týkajúcich sa zabezpečenia absencie akýchkoľvek kontrol osôb, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť pri prekročení vnútorných hraníc, zabezpečenie kontroly osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc, ako aj postupné zavádzanie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc.

Dňom 21.decembra 2007 sa úsek štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou stal vonkajšou pozemnou hranicou schengenského priestoru. Týmto dňom sa vnútornou pozemnou hranicou Európskej únie stal úsek štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskom, Českom, Rakúskom a Maďarskom.

Medzinárodné letiská (Letisko M.R. Štefánika Bratislava, Letisko Poprad-Tatry, Letisko Košice) sa stali vonkajšou vzdušnou hranicou Európskej únie dňom 30. marca 2008.

Pravidlá prekračovania vonkajšej hranice a podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie, ktorý v plnom rozsahu uplatňuje Schengenské acquis, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). Kódex schengenských hraníc nadobudol účinnosť 13.10.2006.