Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Bezpečnosť schengenského priestoru

Schengenský dohovor  (PDF, 571 kB)bol prvým a hlavným nástrojom upravujúcim spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Ustanovuje úplné a právne záväzné zrušenie kontrol osôb na spoločných hraniciach zmluvných strán a tým umožňuje voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, ktoré patria medzi základné práva občanov Európskej únie, pri dodržaní vnútornej bezpečnosti. Aby sa eliminovali možné nedostatky v bezpečnosti, ktoré vzniknú v dôsledku zrušenia hraničných kontrol, dohovor obsahuje i viacero kompenzačných opatrení. Najdôležitejším z týchto opatrení je zintenzívnená policajná spolupráca, ktorá zahŕňa najmä:

1.     vytváranie spoločných štruktúr spolupráce, a to zriadením centrálneho orgánu alebo národného kontaktného bodu pre výmenu a poskytovanie informácií (v podmienkach SR túto úlohu plní úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru), na regionálnej úrovni ďalej vytváraním centier policajnej a colnej spolupráce (v podmienkach SR túto úlohu plnia spoločné kontaktné pracoviská)

2.     cezhraničné sledovanie,

3.     cezhraničné prenasledovanie,

4.     spoločné operácie realizované formou:

a)     spoločných hliadok,

b)    pomoci v prípadoch živelných udalostí alebo závažných udalostí,

c)     spolupráce pri medzinárodných futbalových zápasoch a významných podujatiach,

d)    ochrany verejných činiteľov,

5.     vytváranie spoločných vyšetrovacích tímov,

6.     vysielanie styčných dôstojníkov,

7.     prevádzka a používanie Schengenského informačného systému.

 

Schengenský dohovor zároveň poskytuje členským štátom  možnosť upraviť a rozšíriť jednotlivé inštitúty policajnej spolupráce v bilaterálnych alebo multilaterálnych dohodách nad rámec Schengenského dohovoru.

 

Z dôvodu potreby zintenzívnenia a všestranného rozvoja úzkej policajnej spolupráce uzatvorila Slovenská republika nasledovné bilaterálne zmluvy so susednými štátmi schengenského priestoru:

 

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 35/2005 Z. z.)

(PDF, 159 kB)Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 248/2007 Z. z.)

(PDF, 179 kB)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 638/2006 Z. z.)
(PDF, 123 kB)

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 252/2005 Z. z.)
(PDF, 151 kB)