Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Doplňujúce komunálne voľby počas mimoriadnej situácie

28. 09. 2020

mapa-slovenska_volby

V sobotu 3. októbra 2020 sa uskutočnia doplňujúce komunálne voľby v 48 obciach. Na ich priebehu a organizácii sa odráža aj mimoriadna situácia s COVID opatreniami. Aby v tomto náročnom období boli voľby vykonané zákonným spôsobom, bolo potrebné vysporiadať sa s problémom uplatňovania práva voliť osobám, ktorým bola nariadená izolácia.

Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva, je prekážkou práva voliť zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia. Osoby, ktorým je nariadená domáca izolácia, si tak nebudú môcť uplatniť svoje volebné právo. K týmto osobám nebude môcť byť ani poslaná prenosná volebná schránka.

Z doplňujúcich komunálnych volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov. K volebným schránkam by malo prísť viac ako 32 tisíc voličov v 55 okrskoch. Je nevyhnutné, aby okrskové volebné komisie boli schopné identifikovať voliča s prekážkou práva voliť, a to je možné len v súčinnosti s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Z tohto dôvodu okrskové volebné komisie budú vo volebný deň disponovať zoznamom voličov, v ktorom bude vyznačená prekážka právo voliť  podľa § 4 volebného zákona u voličov, ktorým bola nariadená izolácia.

„Pre volebné komisie budú zriadené telefónne infolinky a volebný deň bude monitorovať spoločne rezort vnútra, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ako aj Úrad verejného zdravotníctva SR,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

V záujme ochrany verejného zdravia týmto vyzývame voličov, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a vo volebnej miestnosti boli disciplinovaní a ohľaduplní. Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. V prípade nedodržiavania poriadku a opatrení je povinný zjednať nápravu, a ak to nebude možné, je povinný túto skutočnosť ohlásiť príslušníkom PZ.

Voličovi za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník PZ na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 1000 €.

Veríme, že aj napriek zložitej situácii sa voľby uskutočnia pokojne, plynulo, bez rušivých momentov a dopadov na verejné zdravie.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.