Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Kontakty


JUDr. Miloš Mrváň, LL.M.

poverený vedením Úradu štátnej komisie
Tel.: 02/4859 2311

 


Sídlo a adresa na doručovanie písomností:
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Drieňová 22
826 86  Bratislava 29

E-mail:
statnakomisia@minv.sk