Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Komunálne voľby sa v októbri neuskutočnia v piatich obciach

09. 09. 2022

urna-spojene-volby

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa v sobotu 29. októbra nevykonajú v 5 obciach na Slovensku. Dôvodom je, že v týchto obciach nebola podaná kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva ani pre voľby starostu obce. Ide o obce Ratkovo, Michalková, Brezovec, Pongrácovce a Jakušovce.

Aj v týchto obciach však budú môcť ísť občania tento deň k volebným urnám,  hlasovať budú môcť do orgánov samosprávnych krajov. Po prvý raz sa totiž na Slovensku uskutočnia spojené komunálne a župné voľby.

V ďalších 6 obciach nebudú občania voliť starostu, budú si vyberať len spomedzi kandidátov do obecného zastupiteľstva. Kandidátna listina pre voľby starostu obce nebola podaná v obciach: Domadice,  Moškovec, Harakovce, Šarišské Bohdanovce, Starina a Dobroslava.

V 25 obciach kandiduje nižší počet  kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva, ako má byť zvolený. Ide o obce Studienka, Doľany, Prašník, Slatinka nad Bebravou, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Čab, Chrabrany, Lužany, Blažovce, Jazernica, Karlová, Žabokreky, Lietavská Svinná – Babkov, Baláže, Poniky, Petrovce, Lukavica, Slatinské Lazy, Nevoľné, Harakovce, Lažany, Dobroslava, Čižatice a Hrhov.

Vo všetkých týchto vyššie spomenutých obciach sa budú konať nové voľby, ktoré do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlási predseda Národnej rady SR najneskôr 110  dní predo dňom ich konania.

Podľa zákona o obecnom zriadení v prípade, že vo voľbách nedošlo k zvoleniu starostu, doterajší starosta pokračuje vo výkone mandátu (až do zloženia sľubu nového starostu).

Kým nie sú obsadené funkcie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, vyhlasujú sa voľby (aj opakovane). Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu obce  („nefunkčná obec“), vláda môže nariadením pričleniť k susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese ako nefunkčná obec, ak s tým susediaca obec súhlasí.


Spojené voľby sa uskutočnia v jednej volebnej miestnosti. Spolu bude otvorených 6 010 volebných miestností.

Pripomíname, že na hlasovanie obecných poslancov, respektíve mestských zastupiteľstiev, starostu či primátora bude slúžiť biela obálka. Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky.  

Obálku následne volič hodí do určenej schránky, teda buď bielej alebo modrej. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ak občan vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.

Voľby sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.
Všetky informácie pre voličov a kandidátov ministerstvo vnútra zverejňuje na svojom webovom sídle.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.