Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Ministerstvo vnútra je pripravené diskutovať o zmenách volebných zákonov

03. 02. 2022

paragraf

Vláda sa v Programovom vyhlásení zaviazala k odbornej diskusii, ktorej cieľom bude analýza úpravy volebného systému a zmeny volebných obvodov do NR SR. Ministerstvo vnútra pod vedením štátneho tajomníka MV SR Jána Lazara organizuje za účasti poslancov vládnej koalície okrúhle stoly.

Cieľom zasadnutí je okrem iného politicky odsúhlasiť obsah a rozsah zmien tzv. volebného zákona. Pre rezort vnútra je dôležité nájsť zhodu najprv na politickej úrovni, a potom následne do procesu zapojiť aj ostatné profesijné a stavovské združenia, ako ZMOS, Únia miest Slovenska, SK8 a podobne.

Vieme o požiadavke ZMOS-u na zmenu volebných obvodov, podľa ktorých je neadekvátne, aby krajinu zastupovali vo väčšine len poslanci z hlavného mesta. Podľa vyjadrení predstaviteľov ZMOS-u pritom takto zvolené zastupiteľské orgány narážajú na legitimitu svojej reprezentatívnosti. Z priložených tabuliek však vyplýva, že ani v minulosti do roku 1994 pri tvorbe kandidátnych listín nezohrával trvalý pobyt kandidáta na území volebného obvodu úlohu.

Poslanci zvolení do NR SR podľa ich miesta trvalého pobytu:

Rok

Bratislava

ZS kraj

SS kraj

VS kraj

Spolu

1994

66

30

27

27

150

2020

53

37

27

33

150

Podľa krajov bolo zvolených do NR SR v roku 1994:

Volebný obvod:

Bratislava

ZS kraj

SS kraj

VS kraj

Spolu

Trvalý pobyt

 

 

 

 

 

Bratislava

11

25

15

15

66

ZS kraj

0

25

4

1

30

SS kraj

0

0

27

0

27

VS kraj

0

1

0

26

27

 

11

51

46

42

150

Stĺpce predstavujú štruktúru poslancov zvolených v jednotlivých volebných obvodoch podľa miesta trvalého pobytu poslanca.

Výsledok výpočtu mandátov získaných politickými stranami podľa právnych predpisov do roku 1994 a podľa právnych predpisov po zrušení volebných obvodov pre voľby v roku 1994 je totožný. Dokonca počet Bratislavčanov zastúpených v NR SR bol vo voľbách podľa volebných obvodov vyšší ako keď v roku 2020 tvorila SR jeden volebný obvod.

Veríme, že ZMOS bude aj naďalej uprednostňovať pred jednostrannými vyhláseniami skôr formu partnerskej diskusie, podobnej akú malo s ministerstvom vnútra začiatkom tohto roku. Ministerstvo vnútra je pripravené na vecnú diskusiu, ktorej však musí predchádzať zhoda na úrovni strán vládnej koalície. V tejto súvislosti podotýkame, že jednotný názor na túto tému sa nepodarilo sformulovať ani v čase stranícky jednofarebnej vlády.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.