Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Od júla sú účinné nové zákony upravujúce voľby a volebnú kampaň, ich prijatie ocenilo GRECO

02. 07. 2015

mapa-slovenska_volby

Dňa 1. júla 2015 nadobudli účinnosť nové zákony, ktoré zjednotia základné pravidlá pre všetky druhy volieb vrátane vedenia volebnej kampane a zabezpečia väčšiu transparentnosť financovania politických strán a volebných kampaní. Ide o zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Zákonom č. 181/2014 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

Zákony predložené Ministerstvom vnútra schválila Národná rada SR v máji 2014 po niekoľkomesačnej diskusii za účasti politickej opozície a tretieho sektora. Prijatie predmetných zákonov ocenila Skupina štátov proti korupcii (GRECO) pri Rade Európy, Slovensko tak prestalo byť monitorované za neplnenie odporúčaní v oblasti transparentnosti financovania politických strán.

 Jednou z najdôležitejších zmien je vznik Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá bude nezávislým orgánom na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb.

Nová legislatíva bude upravovať pravidlá pre voľby do NR SR, Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obcí a spôsob vykonania referenda. V súčasnosti sú jednotlivé druhy volieb a referenda upravené v šiestich samostatných zákonoch.

Zákon o volebnej kampani zjednotil lehotu volebného moratória na 48 hodín predo dňom konania volieb a zakotvil strop výdavkov na kampaň pre všetky druhy volieb, ako aj inštitút osobitných transparentných účtov, z ktorých sa bude financovať kampaň. V čase 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania bude zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Pri druhom kole volieb prezidenta alebo predsedu samosprávneho kraja je to sedem dní predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania. Zavádzajú sa tiež nové kontrolné mechanizmy a sankcie za porušenie zákona o volebnej kampani.

Zjednotí sa úprava hlasovacích lístkov, bude sa už iba „krúžkovať". Oznámenie o čase a mieste konania volieb sa bude doručovať systémom „jedna zásielka do domácnosti“, čiže nie každému voličovi. Zavádza sa možnosť vyhotovenia  zápisníc okrskových volebných komisií v elektronickej forme. Novo sa upravuje odkladanie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov do osobitnej schránky, ktorá musí byť zapečatená, aby sa znemožnila manipulácia.

Prvé voľby, ktoré sa budú riadiť novými volebnými pravidlami, budú budúcoročné parlamentné voľby.

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.