Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

V spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy budú môcť voliť aj osoby v karanténe pre COVID-19

10. 05. 2022

urna-spojene-volby

Parlament v utorok 10. mája 2022 schválil návrh zákona z dielne ministerstva vnútra o špeciálnom spôsobe hlasovania do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roka. Schválená legislatíva v prípade trvajúcej pandémie ochorenia COVID-19 a z nej vyplývajúcich prípadných karanténnych opatrení  umožní hlasovať aj voličom, ktorí by si v prípade neschválenia danej legislatívy nemohli uplatniť svoje volebné právo a pristúpiť k voľbám.

„Hlasovanie voličov v izolácii, ktorí o hlasovanie špeciálnym spôsobom prejavia záujem, bude realizované v ich obydlí do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktorá im bude doručená špeciálnou volebnou komisiou zriadenou výlučne na tento účel," vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Predkladaný návrh zákona ustanovuje všetky atribúty súvisiace so zabezpečením špeciálneho spôsobu hlasovania:

  • kreovanie špeciálnych volebných komisií,
  • spôsob predkladania žiadostí dotknutých voličov o špeciálny spôsob hlasovania,
  • tvorba špeciálnych zoznamov voličov,
  • samotný priebeh špeciálneho spôsobu hlasovania na mieste v obydlí voliča,
  • zisťovanie výsledkov volieb – zmiešanie obsahu všetkých volebných schránok príslušného volebného okrsku,
  • materiálne a personálne zabezpečenie,
  • odmeny členov špeciálnych volebných komisií a vodiča (za členstvo v komisii = 30 eur, za vyslanie so špeciálnou schránkou k voličovi do obydlia = 170 eur, vodič dopravujúci vyslaných členov špeciálnej komisie = 170 eur).

Jedným z dôležitých ustanovení je aj vytvorenie tzv. „brzdy" pre prípad, ak by karanténne opatrenia neboli hromadne uplatňované a postup podľa tohto zákona by sa neuplatnil. Špeciálny spôsob hlasovania, t. j. postup podľa tohto zákona sa uplatní iba vtedy, ak budú najneskôr ku dňu 30. septembru 2022 úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenia vo vzťahu ku COVID chorým osobám alebo ich kontaktom. Tento dátum bol stanovený v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva tak, aby v rozumnom čase pred uskutočnením volieb bolo zrejmé, či sa špeciálny spôsob hlasovania spustí alebo nie. To znamená, že úrad verejného zdravotníctva bude na tento termín reflektovať a buď vyhlási karanténne opatrenia do 30. septembra 2022 alebo až po vykonaní volieb.

Predmetom úpravy je aj predĺženie lehoty na uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rámci volebného obdobia s cieľom poskytnúť širší časový priestor na určenie vhodného termínu konania volieb. Ide o reakciu na skutočnosť, že práve v tomto kalendárnom roku by sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy mali uskutočniť (v prípade nepredĺženia aktuálne platnej lehoty) v sobotu pred Sviatkom všetkých svätých, čo by mohlo zmariť pôvodný zámer prilákať k volebným urnám čo najviac voličov. Predseda NR SR avizoval, že voľby sa uskutočnia 22. októbra 2022, čo je možné iba za predpokladu schválenia tohto návrhu.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.