Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Voľby budú pre občana flexibilnejšie

11. 08. 2022

mapa-slovenska_volby

Ministerstvo vnútra pracuje na legislatívnych krokoch, ktorých cieľom je zjednodušenie procesu volieb pre občanov v praxi. Rezort plánuje umožniť voľbu poštou prezidenta SR, rovnako tak plánuje zefektívniť voľby do Európskeho parlamentu spojením s voľbami hlavu štátu v jednom termíne.

Ministerstvo vnútra súhlasí aj s hlasovaním poštou aj vo voľbách do Európskeho parlamentu, avšak až po precízne nastavenom procese tak, aby nevzniklo riziko zneužitia štatútu a duplicitného hlasovania. „Požadujeme preto umožniť členským štátom dlhšie časové obdobie na zavedenie hlasovania poštou," vysvetlila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Eva Chmelová.

Pre zavedenie možnosti hlasovať poštou je potrebné ustanoviť celý nový volebný proces hlasovania poštou a upraviť s tým súvisiace inštitúty. „Ako napríklad vydávanie hlasovacích preukazov, výmenu informácií o voličoch, a čo je najdôležitejšie - prijať nevyhnutné opatrenia na zabránenie dvojitého hlasovania," doplnila Eva Chmelová.

Návrh európskeho nariadenia, ktorý má napomôcť uľahčeniu výmeny informácií, zamedzeniu dvojitého hlasovania, ako aj podporiť voľbu poštou je v štádiu prípravy a členské štáty EÚ majú k návrhu množstvo pripomienok.Podľa našich informácií viaceré z nich zaujali rovnaký postoj ako Slovensko.

„Nejde teda v tomto štádiu o konečnú podobu dokumentu. Je veľmi ťažké predpokladať, kedy bude návrh schválený a kedy prejde ratifikačným procesom všetkými členskými štátmi EÚ. Až potom bude možné pristúpiť k zmene vnútroštátnej legislatívy, ktorá musí reagovať na platné schválené znenie," vysvetlila Eva Chmelová.

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu sa predpokladá úvodom roku 2024.

Predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Rady o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktoré bolo aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, reaguje na návrh Nariadenia.

Návrh nariadenia prináša niekoľko návrhov na zmeny:

  • popri vnútroštátnych volebných obvodoch má byť vytvorený aj jeden spoločný volebný obvod pre celú Úniu, v ktorom budú európske politické subjekty predkladať osobitné kandidátne listiny, na čele ktorej bude kandidát na funkciu predsedu Európskej komisie (systém hlavného kandidáta);
  • v rámci tohto volebného obvodu bude volených 28 poslancov (počet poslancov volených v jednotlivých členských štátoch Európskej únie týmto nebude dotknutý);
  • zníženie vekovej hranice účasti vo voľbách na 16 rokov (vnútroštátna úprava 17 alebo 18 rokov môže zostať zachovaná);
  • jednotná lehota na vytvorenie zoznamov voličov a na predkladanie zoznamov kandidátov;
  • vytvorenie spoločného volebného obvodu pre celú Úniu a vytvorenie európskeho zoznamu voličov;
  • povinný tzv. zipsový systém pre zoznam kandidátov (kandidátne listiny),   t. j. striedanie kandidátok a kandidátov, a to bez porušenia práv nebinárnych ľudí; 
  • zriadenie Európskeho volebného orgánu, ktorý bude o. i. vyhlasovať výsledky volieb do Európskeho parlamentu;
  • umožnenie výnimky z prahových hodnôt stanovených na vnútroštátnej úrovni pre subjekty zastupujúce uznané národnostné a jazykové menšiny;
  • zavedenie jednotného volebného dňa, a to 9. máj  posledného roka volebného obdobia;
  • v prípade dlhšej absencie poslanca Európskeho parlamentu možnosť jeho nahradenia ďalším kandidátom z príslušného zoznamu.

„Vo všeobecnosti možno uviesť, že návrh nariadenia má za cieľ významnú zmenu systému volieb do Európskeho parlamentu a vysokú mieru harmonizácie v oblastiach, ktoré boli tradične doménou vnútroštátnych právnych poriadkov jednotlivých členských štátov. Z týchto dôvodov si bude návrh nariadenia vyžadovať dôkladnú diskusiu vo všetkých členských štátoch," skonštatoval Tomáš Oparty, štátny tajomník MV SR, do ktorého portfólia agendy problematika volieb patrí.

Ministerstvo vnútra zároveň aktuálne vyhodnocuje pripomienky z ďalšieho legislatívneho návrhu. Ten si vyžaduje zmenu ústavy a umožní  voľbu prezidenta poštou. „Umožníme tak zúčastniť sa volieb väčšiemu počtu ľudí, napríklad Slovákom žijúcim v zahraničí. Zástupcovia rezortu vnútra niekoľkokrát diskutovali za okrúhlym stolom so zástupcami koaličných strán," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

„Rovnako podporili vytvorenie podmienok na vyhlásenie volieb prezidenta tak, aby sa druhé kolo voľby prezidenta konalo v rovnaký deň a v rovnakom čase, ako voľby do Európskeho parlamentu," povedal štátny tajomník MV SR Tomáš Oparty.

Oboje voľby sa budú konať v roku 2024. Pri oboch zhodne zvolení kandidáti majú 5-ročný mandát. „Mohli by sa teda konať v rovnakom termíne, tak ako sa to podarilo presadiť pri tohtoročných spojených župných a komunálnych voľbách. Občania si tak usporia jednu cestu k volebným urnám," uzavrel šéf rezortu vnútra Roman Mikulec.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.