Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Voľby do NR SR: proces obsadenia volebných komisií zástupcami politických subjektov bol ukončený

23. 08. 2023

urna-volby

Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina pre voľby do Národnej rady SR bola zaregistrovaná, mohla do pondelka 21. augusta delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií vrátane osobitných komisií pre voľbu poštou.

Základným článkom vo volebnom procese sú okrskové volebné komisie. Politické strany prostredníctvom delegovaných členov v komisiách kontrolujú a dozerajú na priebeh hlasovania vo volebnej miestnosti i transparentnosť pri sčítavaní hlasov.

„Ďakujem všetkým kandidujúcim politickým subjektom, ktoré nominovali členov do volebných komisií a takto prispievajú k zdarnému a transparentnému priebehu volieb," povedal predseda vlády SR poverený riadením MV SR Ľudovít Ódor.

  • Okrsková a okresná volebná komisia, ako aj okresná volebná komisia pre voľbu poštou musí mať najmenej 5 členov.
  • Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok pre voľbu poštou musí mať najmenej 9 členov.
  • V prípade neobsadenia volebných komisií nominantmi politických subjektov do minimálneho počtu chýbajúcich členov vymenuje starosta obce, respektíve prednosta okresného úradu a predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Fungovať bude 5 996 okrskových volebných komisií, 18 osobitných okrskových volebných komisií pre voľbu poštou, 49 okresných volebných komisií a jedna okresná volebná komisia pre voľbu poštou. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia najneskôr do 8. septembra.

Členovia okrskových volebných komisií sú povinní zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Nemôžu ani vstupovať s voličom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.