Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Voľby prezidenta: posledný deň na vybavenie hlasovacieho preukazu pre druhé kolo je piatok 5. apríla

04. 04. 2024

mapa-slovenska_volby

Hlasovací preukaz pred druhým kolom voľby prezidenta SR si môžu voliči vybaviť najneskôr v piatok 5. apríla 2024. Požiadať oň môžu obec trvalého pobytu počas jej úradných hodín, a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. S hlasovacím preukazom možno voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Ministerstvo vnútra SR pred druhým kolom pripomína, že voliči majú povinnosť po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii. Volič s trvalým pobytom v SR predkladá občiansky preukaz a volič bez trvalého pobytu v SR predkladá slovenský cestovný pas.

V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru. Ak bol voličovi s trvalým pobytom na Slovensku vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten a komisia mu ho odoberie.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na základe platného slovenského cestovného pasu. Zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí. Vzor vyhlásenia je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR alebo mu ho v deň konania volieb poskytne okrsková volebná komisia. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade.

Upozorňujeme, že občiansky preukaz vydaný iným štátom, ktorý obsahuje údaje o trvalom pobyte voliča v cudzine,
nie je relevantným dokladom na preukázanie totožnosti.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Požiadať o ňu je potrebné obec a v deň konania volieb 6. apríla príslušnú okrskovú volebnú komisiu. Ak sa však takýto volič nebude nachádzať v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, bude potrebovať aj hlasovací preukaz.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.