Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Voliči v izolácii alebo karanténe pre Covid-19 môžu požiadať o hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky najneskôr do piatku do 12. hodiny

26. 10. 2022

zdravotník držiaci červenú ceduľu s nápisom COVID-19

V spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy je možné hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky a do špeciálnej volebnej schránkyVoľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7. do 20. hodiny.

Hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky

Voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.  Pripomíname, že požiadať o špeciálny spôsob hlasovania možno najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.

Volič podáva žiadosť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce. Telefonický kontakt nájdu voliči na úradnej tabuli obce a na webovom sídle, ak ho má obec zriadené.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, adresa trvalého pobytu, prípadne iná adresa, na ktorej žiada vykonať hlasovanie. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.

Jednou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Hlasovanie zabezpečia vo volebný deň v sobotu 29. októbra 2022 dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie, ktorí prídu za voličom do domácnosti vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami ako respirátor, jednorazové rukavice a dezinfekcia na ruky a predmety. Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva. Hlasovať môže len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. Volič môže teda požiadať o prenosnú volebnú schránku telefonicky alebo prostredníctvom rodinného príslušníka prípadne inej osoby (napríklad suseda) aj priamo v deň volieb.

Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení pre voličov a členov volebných komisií vrátane špeciálnych volebných komisií nájdete na webe úradu verejného zdravotníctva.

Viac o špeciálnom spôsobe hlasovania na webe MV SR.

Prečítajte si tiež: Spojené voľby - špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.