Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Informácie


:


Posledný termín na podanie kandidátnej listiny pre parlamentné voľby je nedeľa 2. júla, o voľbu poštou zo zahraničia požiadalo doteraz 11 820 voličov
30. 06. 2023

Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia o tri mesiace - v sobotu 30. septembra 2023. Ministerstvo vnútra, ktorá má v gescii ich organizačno-technické zabezpečenie, v piatok 30. júna na tlačovej konferencii poskytlo aktuálne a praktické informácie k voľbám a upozornilo na...

Starostovia a primátori vymenujú zapisovateľov okrskovej volebnej komisie do 30. júna
29. 06. 2023

Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest vymenujú do 30. júna 2023 zapisovateľa okrskovej volebnej komisie. Prednostovia okresných úradov do tohto termínu vymenujú zapisovateľa okresnej volebnej komisie. Lehota vyplýva z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb...

Politické strany môžu podávať kandidátne listiny pre parlamentné voľby do 2. júla
28. 06. 2023

Kandidátnu listinu pre voľby do Národnej rady SR môžu podávať politické strany, ktoré sú zaregistrované podľa zákona o politických stranách a politických hnutiach. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí v nedeľu 2. júla 2023 o 24:00 h. Kandidátnu listinu je potrebné predložiť v listinnej...

Starostovia a primátori utvoria do 27. júna volebné okrsky
26. 06. 2023

Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest utvoria do 27. júna volebné okrsky a určia volebné miestnosti pre parlamentné voľby. Lehota pre samosprávy vyplýva z rozhodnutia predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb. Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000...

Voľby 2023: Minister vnútra rokoval so zástupcami Štatistického úradu, zúčastnil sa aj na zasadnutí štátnej komisie
22. 06. 2023

Férové a transparentné voľby sú pre ministerstvo vnútra samozrejmosťou a zároveň jednou z hlavných priorít. Minister vnútra SR Ivan Šimko sa vo štvrtok 22. júna 2023 spolu so svojím tímom stretol s predsedom Štatistického úradu Petrom Peťkom, kde diskutovali o aktuálnych...

Vláda schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR
21. 06. 2023

Materiál, ktorý na rokovanie vlády v stredu 21. júna 2023 predložil minister vnútra SR Ivan Šimko obsahuje harmonogram úloh pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami v rozhodnutí predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb...

Parlamentné voľby 2023: obce a mestá do 19. júna zverejnia informáciu o práve voliť a byť volený
16. 06. 2023

Obce a mestá zverejnia najneskôr do pondelka 19. júna 2023 na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho majú zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a byť volený vo voľbách do Národnej rady SR. Lehotu ukladá zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Parlamentné voľby...

Voľby do Národnej rady SR sú vyhlásené, ministerstvo vnútra informovalo o základných faktoch
09. 06. 2023

Ministerstvo vnútra SR v piatok 9. júna 2023 na tlačovej konferencii informovalo o základných faktoch a termínoch týkajúcich sa volieb do Národnej rady SR. Voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023 v čase od 7. do 22. hodiny. Tlačová konferencia ministra vnútra SR Ivana Šimka a riaditeľky...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.