Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Banská Bystrica / Opravné prostriedky

Okresný úrad Banská Bystrica
Opravné prostriedky
Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica

vedúci / riaditeľ odboru
Oceľová Andrea, JUDr.
telefón: 048/4306 640
fax: 048/4306 649
e-mail: TA.13G4@22.DFF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Opravné prostriedky

1. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
2. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce alebo vyššieho územného celku, ktorý má sídlo v územnom obvode okresného úradu v sídle kraja, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
3. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu ako povinnej osoby podľa zákona o slobode informácií;

Prehľad činností jednotlivých referátov odboru opravných prostriedkov nájdete v jednotlivých záložkách vyššie v rámiku