Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Oznamy

Zmena výšky správnych poplatkov

Od 01.04.2024 v zmysle zákona č. 530/2023 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií  dochádza k zmene výšky správnych poplatkov.

Zmena sídla Pozemkového a lesného odboru

Pozemkový a lesný odbor je od 21. marca 2019 presťahovaný na Ul. G. Švéniho 3H, Prievidza (2. poschodie nad Odborom starostlivosti o životné prostredie)

Zverejnenie výšky nájomného

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2022 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okres Prievidza

http://www.mpsr.sk/ovn2022?f=prievidza

Okres Partizánske

http://www.mpsr.sk/ovn2022?f=partizanske

Zverejnenie výšky nájomného

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2021 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okres Prievidza

http://www.mpsr.sk/ovn2021?f=prievidza

Okres Partizánske

http://www.mpsr.sk/ovn2021?f=partizanske

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2020 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okres Prievidza

https://www.mpsr.sk/ovn2020?f=prievidza

Okres Partizánske

https://www.mpsr.sk/ovn2020?f=partizanske

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okres Prievidza

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=prievidza&f=

Okres Partizánske

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=partizanske&f=

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okres Prievidza

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=prievidza

Okres Partizánske

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=partizanske

V súlade s uplatňovaním zákona č. 177/2018 Z.z., o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaní informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov -

k žiadostiam podaným na tunajšom úrade od 01. 09. 2018 nie je potrebné dokladovať výpisy z listov vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

Dňa 11. februára 2018 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 33/2019 Z. z., podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4 až 6 zákona účinnosť.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor nemá kompetenciu vyhotovovať osvedčenia o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku vydané podľa § 6 ods. 4 zákona č. 140/2014 Z. z.. a preto aj ponúkanie poľnohospodárskeho pozemku prostredníctvom registra už nie je naďalej podmienkou prevodu poľnohospodárskeho pozemku.

Zároveň dňom vyhlásenia nálezu sa končí aktívna prevádzka registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „register“). Zastavuje sa možnosť užívateľov vkladať do registra akékoľvek údaje. Naďalej je však možné, aby užívatelia prostredníctvom svojho užívateľského prístupu vstupovali do registra alebo extrahovali z neho potrebné údaje.