Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy v k. ú. Dolné Vestenice

                      Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav k. ú. Dolné Vestenice OU-PD-PLO 1-2024_002898-001 (PDF, 1 MB)

Pozemkové úpravy v k. ú. Radobica

                      PRÍLOHA verejnej vyhlášky - návrhu stanov združenia v Radobici - Zoznam ustanovujúcich členov združenia OU PD PLO1 2023_019502_119 (PDF, 514 kB) 

                      Verejná vyhláška - zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia Združenia účastnikov pozemkových úprav v Radobici s návrhom stanov združenia OU PD PLO1 2023019502_119 (PDF, 4 MB) 

                      Verejná vyhláška - oprava písomneho vyhotovenia rozhodnutia o nariadení poz úprav v k u Radobica OU PD PLO1 2023 019502 075 (PDF, 322 kB)

                      Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav  v katastrálnom územi Radobica (PDF, 5 MB) 

Pozemkové úpravy v k. ú. Brodzany

                       Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom uzemi Brodzany (PDF, 3 MB)

Pozemkové úpravy v k. ú. Žabokreky nad Nitrou

                       Nariadenie konania o  (PDF, 689 kB)začatí pozemkových úprav v k.ú. Žabokreky nad Nitrou (PDF, 689 kB)

Pozemkové úpravy v k. ú. Malé Kršteňany

                       Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Malé Krštenany (PDF, 751 kB)

Pozemkové úpravy v k. ú. Osľany

                       Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Oslany  (PDF, 754 kB)

Pozemkové úpravy v k. ú. Čereňany

                       Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Čereňany (PDF, 703 kB)

Pozemkové úpravy v k. ú. Horné Šútovce

                      Verejná vyhláška – Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Horné Šútovce (PDF, 3 MB)

Pozemkové úpravy v k. ú. Dolné Šútovce

                      Verejná vyhláška – Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Dolné Šútovce  (PDF, 2 MB)

Pozemkové úpravy v k. ú. Hradište

                      Verejná vyhláška o zverejnení rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v k. ú. Hradište (PDF, 802 kB)

                     Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Hradište dňa 22.9.2014 o 9.00 hod. (PDF, 2 MB)

                      Verejná vyhláška -  rozhodnutie o schválení umiestnenia a začatí hospodárenia na niektorých pozemkoch od 17. 11. 2014 - Hradište (PDF, 2 MB)

                      Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k. ú. Hradište (PDF, 2 MB)

                      Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Hradište (PDF, 496 kB)

                      Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v PPÚ Hradište (PDF, 2 MB)

                      Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Hradište (PDF, 3 MB)

Pozemkové úpravy v k. ú. Sebedražie

                     Pozemkové úpravy v katastrálnom území Sebedražie, (PDF, 3 MB)

                      Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - schválenie (PDF, 3 MB)            

                      Pozemkové úpravy v katastrálnom území Sebedražie, (PDF, 3 MB)

                      Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - schválenie (PDF, 3 MB)

                      Verejná vyhláška – Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov – 1.časť (PDF, 422 kB)      – 2.časť (PDF, 202 kB)

                      Zásady umiestnenia nových pozemkov (PDF, 6 MB)

                      Grafická príloha zásad na umiestnenie nových pozemkov (PDF, 182 kB)

                      Verejná vyhláška - Zverejnenie pozemkových úprav v k.ú. Sebedražie (PDF, 665 kB)  

                      Rozhodnutie – Projekt pozemkových úprav v k. ú. Sebedražie (PDF, 2 MB)

                      Rozhodnutie – Schválenie Projektu pozemkových úprav v k. ú. Sebedražie (PDF, 2 MB)

                      Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Sebedražie (PDF, 3 MB)

                       Rozhodnutie – Vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. Sebedražie zo dňa 18.12.2015 (PDF, 4 MB)

Pozemkové úpravy v k. ú. Skačany

                      Zjednodušený prehľadný rozdeľovací plán PPÚ Skačany (PDF, 1 MB)

                      Verejná vyhláška o zverejnení projektu  Pozemkových úprav v k. ú. Skačany (PDF, 667 kB) 

                      Zoznam vlastníkov a spoluvlastníkov v bloku IBV medzi miestnou komunikáciou a riekou Nitricou - k listu zo dňa 12. 9. 2014 (PDF, 112 kB)       

                      Záznam zo zasadnutia predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Skačany dňa 19.9.2014 o 8.00 hod. (PDF, 1 MB)   

                       Záznam zo zasadnutia predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Skačany dňa 19.9.2014 o 10.00 hod. (PDF, 1 MB)

                      Rozhodnutie OPU-PD-PLO-2014-3800-45685 zo dňa 14.10.2014 – umiestnenie nových pozemkov a začatie hospodárenia na nich v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Skačany (PDF, 2 MB)

                      Grafická príloha k rozhodnutiu OPU-PD-PLO-2014-3800-45685 zo dňa 14.10.2014 (PDF, 226 kB)

                      Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k. ú. Skačany (PDF, 2 MB)

                      Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Skačany (PDF, 505 kB)                    

                      Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v PPÚ Skačany (PDF, 4 MB)

                      Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Skačany (PDF, 3 MB)

                     NÁVRH nového usporiadania pozemkov v areáli hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho podniku – OBNOVA KONANIA - PPÚ Skačany (PDF, 198 kB)

                     Verejná vyhláška – Zverejnenie PPÚ Skačany – na základe obnovy konania v areáli hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho podniku č. OU-PD-PLO-2016-432-35942 zo dňa 07. 06. 2016 v k. ú. Skačany (PDF, 662 kB)

                     Rozdeľovací plán PPÚ Skačany - umiestnenie nových pozemkov - k vyhláške č. OU-PD-PLO-2016-432-35942 zo dňa 07. 06. 2016  - grafická časť (PDF, 414 kB)

                     Verejná vyhláška  –  Rozhodnutie  o schválení PPÚ Skačany v hospodárskom dvore C-KN parc. č. 4318-4348 (PDF, 2 MB)

 Pozemkové úpravy v k. ú. Kocurany                      

                      Zjednodušený prehľadný rozdeľovací plán PPU Kocurany (PDF, 284 kB)                

                      Verejná vyhláška RNS Kocurany (PDF, 2 MB)

                      Schválenie projektu pozemkových úprav v k. ú. Kocurany (PDF, 2 MB)

Pozemkové úpravy v k. ú. Horná Ves            

                      Rozhodnutie - oprava pôvodných E- KN parciel č.1404- 1403 v katastrálnom území Horná Ves (PDF, 75 kB)

                                      Príloha:  mapka upravovanej hranice obvodu PU (PDF, 48 kB)