Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Dokumenty - Tlačivá

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách schvaľuje Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Sebedražie, obec Sebedražie, okres Prievidza, kraj Trenčín.

Usmernenie MPRV SR k § 12a zákona č. 503/2003 Z. z. v znení účinnom od 1.2.2019

Tlačivá pre projekty pozemkových úprav 

Tlačivo plnomocenstva pre úplné zastupovanie v PPÚ Radobica (DOC, 33 kB)

Tlačivo plnomocenstva pre úplné zastupovanie v projekte pozemkových úprav (PDF, 32 kB)

Tlačivo plnomocenstva pre úplné zastupovanie v projekte jednoduchých pozemkových úprav Morovno – hospodársky dvor (PDF, 23 kB)

Tlačivo plnomocenstva pre úplné zastupovanie v projekte jednoduchých pozemkových úprav Ráztočno (DOC, 34 kB)

 

Tlačivá pre úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy