Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2022, pondelok
 

Dokumenty - Tlačivá

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách schvaľuje Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Sebedražie, obec Sebedražie, okres Prievidza, kraj Trenčín.

Tlačivá pre projekty pozemkových úprav 

Tlačivo plnomocenstva pre úplné zastupovanie v projekte pozemkových úprav (PDF, 32 kB)

Tlačivo plnomocenstva pre úplné zastupovanie v projekte jednoduchých pozemkových úprav Morovno – hospodársky dvor (PDF, 23 kB)

Tlačivo pre udelenie úplného plnomocenstva pre konanie vo veci pozemkových úprav v k. ú. Dolné Vestenice, lokalita Zavokolská/Vokolská (PDF, 8 kB)

Tlačivo plnomocenstva pre úplné zastupovanie v projekte jednoduchých pozemkových úprav Ráztočno (DOC, 34 kB)

 

Tlačivá pre úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy