Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

PPÚ Dojč

Pozemkové úpravy / PPÚ Dojč

04/05/09
PPÚ Dojč


-Vedúci projektu :Ing. Roman Wágner
-Spracovateľ: GEODET spol. s r.o.,Bratislava, Malodunajská 15
 

Harmonogram prác

31.5.2010

Práce v bodovom poli

1.4.2011

Vytýčenie a zameranie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

1.10.2011

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav

1.10.2011

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav

30.4.2012

Ocenenie pozemkov

1.10.2012

Register pôvodného stavu po ROEP

31.5.2013

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

31.5.2013

Miestny územný systém ekologickej stability

1.10.2013

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

1.10.2013

Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení 

1.10.2014

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

1.4.2015

Vykonanie projektu pozemkových úprav

31.10.2015

Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

 
 
 

Evidenčná karta (PDF, 29 kB)

 

11/03/15

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Dojč

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Dojč Je zverejnený Verejnou vyhláškou č.5/2015 z 11.3.2015 č.j.:OU-SE-PLO/2015/480/RNS-zverejnenieD/2014.  

Zverejnenie vyhláškou (PDF, 2 MB)  RNS grafika (PDF, 2 MB)

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v k.ú. Dojč sú platné k 13.3.2014

Platnosť  ZUNP (PDF, 1 MB)

14/01/14

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v k.ú. Dojč   

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v k.ú. Dojč  boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.1/2014 z 8.1.2014 č.j.:OU-SE-PLO/2013/4-zverejnenie ZUNP

Vyhláška č. 1/2014 (PDF, 2 MB)  Návrh ZUNP (PDF, 4 MB)  Grafická časť ZUNP (PDF, 1 MB)

05/08/13
Schválenie VZFUÚ k.ú. Dojč

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ k.ú. Dojč boli schválené Verejnou vyhláškou č.7/2013 č.j. S/2013/34-schválenieVZFUU z 29.7.2013

 Verejná vyhláška č. 7/2013 (PDF, 41 kB)

05/06/13
Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ Dojč

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Projektu pozemkových úprav v k.ú. Dojč boli zverenené Verejnou vyhláškou č.5/2013 č.j S/2013/34-VZFUÚ Dojč z 3.6.2013

Verejná vyhláška č. 5/2013 (PDF, 35 kB)  Výsledná mapa VZFUÚ (PDF, 3 MB)

12/04/13
Schválenie Registra pôvodného stavu PPÚ Dojč

Register pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v k.ú. Dojč bol schválený Verejnou vyhláškou č.2/2013 z 11.4.2013 pod č.j. S/2013/00034-Dojč-RPS

Verejná vyhláška č.2/2013 (PDF, 58 kB)

28/11/12
Zverejnenie Registra pôvodného stavu PPÚ Dojč

Register pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v k.ú. Dojč bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.18/2012 z 29.10.2012 pod č.j. S/2012/00044-Dojč-RPS

Verejná vyhláška č. 18/2012 (PDF, 29 kB)

28/10/09
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov PÚ v k.ú. Dojč

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov PPÚ- zvolané verejnou vyhláškou sa konalo v Kultúrnom dome v Dojči dňa 9.10.2009

Pozvánka (PDF, 36 kB)  Stanovy ZUPU (PDF, 38 kB)  Zápisnica (PDF, 56 kB)

23/09/09
Nariadenie PÚ v k.ú. Dojč

-Nariadenie PÚ : Vyhláška 9/2009 č.j.83/2007/SAL z 24.4.2009

Nariadenie PÚ (PDF, 58 kB)