Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Pracoviská


Okresný úrad Trenčín                                          Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín

 

Tel.:  032/7411111

Fax:  032/7434686

 

 

Pozemkový a lesný odbor                                    Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín

Tel.:  032/7411581
Fax:  032/7411589

Katastrálny odbor                                                Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín

Tel.:  032/2817201
Fax:  032/7445823

Detašované pracovisko Ilava                               Mierové námestie 81, 01901 Ilava

Tel.: 042/4464142 priestupky
Fax: 042/4464142

Detašované pracovisko Dubnica nad Váhom        Bratislavská 380, 01841 Dubnica nad Váhom

Tel.: 042/4441010 priestupky, 042/4424018 živnosti
Fax: 042/4441010