Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Slobodný prístup k informáciám

01.04.2022 Pokyn OÚ Trenčín o stanovení výšky úhrady nákladov - schválené znenie (PDF, 352 kB)

- Ako podať sťažnosť (PDF, 80 kB)

- Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie (PDF, 89 kB)

- Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku (PDF, 88 kB)

- Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní (PDF, 81 kB)

- Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, popis organizačnej štruktúry OÚ TN (PDF, 93 kB)

- Sadzobník úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
(PDF, 71 kB)

- Zákon č. 211_2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (PDF, 361 kB)

 

 Usmernenie k zverejňovaniu zmlúv, faktúr a objednávok podľa Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.
v znení zákona č. 546/2010 Z. z. 

Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmlúv samosprávy a iných subjektov. (XLS, 57 kB) /xls, 56kB/

Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávy a iných subjektov. (XLS, 50 kB) /xls, 48kB/

 

Zhrnutie základných informácii k zákonu 546/2010 Z. z. (PDF, 431 kB)

Ako podať sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (PDF, 125 kB) /pdf, 129 kB/  23.7.2014 /pdf, 421kB/