Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Výročné správy a verejné odpočty

Výročná správa ObÚ Trenčín za rok 2012                                                                 nové

Verejný odpočet ObÚ Trenčín sa uskutoční dňa 20. 05. 2013, t. j. pondelok o 9:00 hod. v zasadačke prednostu Obvodného úradu Trenčín č. 158.

Výročná správa o činnosti Krajského stavebného úradu Trenčín za rok 2012  nové

Verejný odpočet bývalého Krajského stavebného úradu v Trenčíne za rok 2012 sa uskutoční dňa 21.05.2013 (utorok) so začiatkom o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Obvodného úradu Trenčín na ul. Hviezdoslavovej č. 1, č. miestnosti 140 na prízemí.