Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Plán obnovy: ministerstvo vnútra uzavrelo s mestom Košice memorandum o spolupráci pri budovaní integrovaného bezpečnostného centra

12. 10. 2022

Plán obnovy a odolnosti logo

Modernizácia a zlepšovanie služieb pre občanov, a to aj pri krízových situáciách je jednou z priorít ministerstva vnútra. Dva roky pandémie, vojna na Ukrajine, klimatické zmeny a s tým súvisiace požiare či záplavy či nárast nelegálnej migrácie ukazujú, že rozhodnutie implementovať koncept budovania integrovaných bezpečnostných centier do Plánu obnovy a odolnosti bol správnym krokom.

 Spoluprácu pri príprave, realizácii a ďalšom rozvoji projektu integrovaného bezpečnostného centra v stredu 12. októbra 2022  v Košiach potvrdili podpisom Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu vybudovania nového integrovaného bezpečnostného centra štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner a primátor mesta Jaroslav Polaček. Realizácia projektu je totiž úzko naviazaná na spoluprácu ministerstva vnútra ako vykonávateľa projektu a mesta Košice ako samosprávneho zástupcu pre tých, ktorým je cieľ projektu adresovaný.

Štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner na tlačovej konferencii pri príležitosti podpisu memoranda

 „Koordináciu v rámci celej verejnej správy na úrovni reagovania na krízové situácie kompetentní roky nepovažovali za prioritu. Posledného dva a pol roka, kedy ideme z krízy do krízy však vytvorili nové väzby, na ktorých sa dá stavať a ktoré prinesú  benefity pre všetkých občanov,“  povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner.

 Cieľom projektu je vybudovanie nového integrovaného bezpečnostného centra a novej hasičskej stanice v sídle Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice. Integrované bezpečnostné centrum bude vybavené na zvládanie mimoriadnych udalostí a krízových situácií a riadenie síl a prostriedkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Záchrannej zdravotnej služby a okresného úradu v sídle kraja. Zabezpečí sa tiež vyššia úroveň odolnosti a kvality služieb v tiesni pre občanov a skráti dojazdové časy v zásahovom obvode novej hasičskej stanice.

Dislokáciou pracovísk rôznych útvarov a zložiek integrovaného záchranného systému na úrovni kraja na jednom mieste sa zároveň vytvorí predpoklad pre dlhodobé úspory vo financiách využívaním rovnakých priestorov a infraštruktúry.