Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Trstin

Schválenie RPS JPÚ Trstín, kat. územie Trstín, lokalita Záhrady (PDF, 119 kB)

Príloha k schváleniu RPS JPÚ Trstín (PDF, 790 kB)

Zverejnenie zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Trstín, lokalita Záhrady:

Prílohy:  1. Verejná vyhláška (PDF, 853 kB)

              2. VZFU – písomná časť (PDF, 1 MB)

              3. VZFU – grafická časť (PDF, 258 kB)

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trstín, lokalita Záhrady (PDF, 1 MB)

 

Rozhodnutie podľa zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov - zastavenie konania (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2017/000250 zo dňa 11.09.2017, ktorým Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor zastavil konanie o vykonaní jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Trstín, lokalita Záhrady nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2017.