Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Úsek pozemkový

Oznamy odboru  |  Úsek pozemkový

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Pozor zmena!

Od 1.2.2023 sa stanovisko podľa platného znenia § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. vydáva na pripravovaný zámer výstavby na poľnohospodárskom druhu pozemku  (orná pôda, záhrada, vinica, chmeľnica, ovocný sad, trvalý trávny porast) v intraviláne (v zastavanom území obce – na liste vlastníctva  uvedené „umiestnenie pozemku“ kód 1) s výmerou do 500 m2!

Po prekročení tejto výmery je už potrebné aj v intraviláne požiadať o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy a priložiť doklady  podľa §17 ods. 5 zákona č. 220/2004 Z.z.

 

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa zákona č. 140/2014 Z.z.

 

Nájom a podnájom poľnohospodárskeho pozemku podľa zákona č. 504/2003 Z.z.