Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. apríl 2024, streda
 

JPÚ Budatínska Lehota, Šimunov

Pozemkové úpravy  |  Nájmy a podnájmy

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov“, zverejnené dňa 04. 04. 2024 (PDF, 596 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav  v katastrálnom území Budatínska Lehota , lokalita „ Šimunov“ zverejné dňa 26.09.2022 (PDF, 370 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav  v katastrálnom území Budatínska Lehota , lokalita „ Šimunov“ s grafickou prílohou, zverejné dňa 18.07.2022 (PDF, 360 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav  v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota , lokalita „ Šimunov“ pod  č. :  OU-ZA-PLO1-2020/000889/Koc/ZO zo dňa 20.08. 2020 s grafickou prílohou, zverejnené dňa 20.08.2020

Schválenie RPS v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav  v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota , lokalita „ Šimunov“ pod  č. :  OU-ZA-PLO1-2020/000889/Koc/RPS-S zo dňa 30.07. 2020, zverejnené dňa 04.08.2020

Protokol o vyhodnotení zásad umiestnenia nových pozemkov ( ďalej len „ ZUNP“) pod  č. :  OU-ZA-PLO- 2018/006427/Koc/ZUNP-Pr  zo dňa 21.08. 2018 a Oznámenie formou verejnej vyhlášky o Platnosti ZUNP zverejnené dňa 21.08.2018 (PDF, 4 MB)

Platné ZUNP v konaní o  jednoduchých pozemkových úpravách, v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov“ zverejnené dňa 21.08.2018 (PDF, 225 kB)

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov" zverejnené dňa 20.02.2018 (PDF, 237 kB)

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov" - mapa súčsného využívania pozemov zverejnené dňa 20.02.2018 (PDF, 73 kB)

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov" - mapa návrhu funkčného usporiadania zverejnené dňa 20.02.2018 (PDF, 107 kB)

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov"  technická správa zverejnené dňa 20.02.2018 (PDF, 720 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v  katastrálnom území Budatínska Lehota, lokalita Šimunov zverejnené dňa 16.11.2017 (PDF, 170 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav  v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota , lokalita „ Šimunov" zverejnené 23.09.2016 (PDF, 249 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav  v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota , lokalita „ Šimunov"- príloha zverejnené dňa 23.09.2016 (TIF, 3 MB)

Pozvánka na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota , lokalita „ Šimunov“ pod  Č. :  OU-ZA-PLO 2016/002693/Koc/JPÚ/Poz-UZÚ zverejnené dňa 31.05.2016 (PDF, 200 kB)

Návrh stanov združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných  v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov zverejnené dňa 31.05.2016 (PDF, 172 kB)

Prihláška do pozemkových úprav vykonavaných formou jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita „Šimunov zverejnené dňa 31.05.2016 (PDF, 191 kB)

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota , lokalita „ Šimunov“ pod  Č.:  OU-ZA-PLO 2016/002693/Koc/JPÚ/RozPov  zverejnené dňa 22.04.2016 (PDF, 270 kB)

Pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota , lokalita „ Šimunov“ pod  Č.:  OU-ZA-PLO 2016/002693/Koc/JPÚ/RozPov  - mapa  zverejnené dňa 22.04.2016 (PDF, 132 kB)