Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2022, nedeľa
 

Leopoldov-lokalita Enviral

1. Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav - verejná vyhláška. (PDF, 631 kB)

2. Rozhodnutie o povolení JPÚ - verejná vyhláška (PDF, 709 kB)

3. Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Leopoldov-lokalita ENVIRAL č. OU-TT-PLO-2022/001695-026 zo dňa 20.05.2022 nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2022" do zložky  jednoduché pozemkové úpravy, k.ú. Leopoldov-lokalita ENVIRAL ako č. 3.