Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Pavlice

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Pavlice :

1. Verejná vyhláška (PDF) (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Pavlice nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2020

2. Verejná vyhláška zo dňa 29.7.2021 (PDF, 236 kB)

   Neúspešné zvolanie.

3. Opätovné zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Pavlice - verejná vyhláška  (PDF, 191 kB)

4. Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu pozemk.úprav v k. ú. Pavlice - verejná vyhláška zo dňa 16.3.2022 (PDF, 221 kB)
    grafické prílohy:  príloha1 (PDF, 476 kB)    príloha2 (PDF, 714 kB)   príloha3 (PDF, 632 kB)    príloha4 (PDF, 380 kB)

5. Verejná vyhláška - zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice 
            príloha (PDF, 803 kB)  - verejná vyhláška      +         výsledná mapa návrhu VZFUÚ (PDF, 7 MB)     príloha   - návrh VZFUÚ (PDF, 22 MB)

6.   Schválenie Registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice - verejná vyhláška zo dňa 17.08.2022 (PDF, 143 kB)

7.   Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice (PDF, 27 MB)

    Rozhodnutie č. OU-TT-PLO-2022/001448-892 zo dňa 22.08.2022, ktorým tunajší úrad schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice nadobudlo  právoplatnosť dňa 26.09.2022

8.   Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode Projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice - verejná vyhláška zo dňa 14.10.2022 (PDF, 372 kB)

9.   Vyhodnotenie Zásad umiestnenia nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v k. ú. Pavlice /bez príloh/ (PDF, 129 kB)

10. Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice (PDF, 415 kB)

11. Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice - verejná vyhláška zo dňa 24.07.2023 (PDF, 110 kB)  

      grafická príloha (PDF, 509 kB)- Umiestnenie nových pozemkov (prehľadná mapa)

12. Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice - verejná vyhláška zo dňa 23.10.2023 (PDF, 321 kB)

Rozhodnutie č. OU-TT-PLO-2023/001474-1595 zo dňa 23.10.2023, ktorým tunajší úrad schválil Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2023.

13. Nariadenie vykonania Projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice -verejná vyhláška zo dňa 28.11.2023 (PDF, 5 MB)