Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2023, utorok
 

Trnava-lokalita Zavarská

1. Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia JPÚ Trnava, lokalita Zavarská (PDF, 6 MB)

2. Schválenie Registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trnava, lokalita Zavarská (PDF, 172 kB)

3. Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trnava, lokalita Zavarská - verejná vyhláška zo dňa 23.7.2020 (PDF, 230 kB)

4. Grafická časť k vyhláške zo dňa 23.7.2020 (PDF, 71 kB)

5. Ustanovenie znalca na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trnava, lokalita Zavarská (PDF, 797 kB)

6. Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav podľa § 7 ods.2 zákona 3301991 Zb. v znení neskorších predpisov v kat. území Trnava, lokalita Zavarská (PDF, 840 kB)

7. Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Trnava, lokalita Zavarská (PDF, 1 MB)

8. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím č. OÚ-TT-PLO-2019/001685 zo dňa 26.03.2019, právoplatné dňa 21.05.2019 povolil pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Trnava, lokalita Zavarská podľa § 2 ods.1 písmeno h zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa § 8 ods. 4 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov bolo rozhodnutie doručované do vlastných rúk.

9. Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2019/001685 zo dňa 04.11.2019, ktorým OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor ustanovil znalca na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov v obvode JPÚ k.ú Trnava, lokalita Zavarská nadobudlo právoplatnosť 21.01.2020.

10. Rozhodnutia č. OÚ-TT-PLO-2021/000974-140 zo dňa 06.10.2021, ktorým tunajší úrad schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Trnava, lokalita Zavarská, nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2021

11. Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode Projektu Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trnava, lokalita Zavarská (PDF, 394 kB)

12. Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenie nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trnava, lokalita Zavarská (PDF, 354 kB)