Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

DHZO

DHZOKrajské riaditeľstvo v Žiline v zmysle §20 Zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov vo svojom územnom obvode:

  • vypracúva celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
  • zaraďuje na žiadosť obce dobrovoľný hasičský zbor obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce

 

V zmysle § 4 Vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)  sa dobrovoľný hasičský zbor obce podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce môže zaradiť do kategórií A1, A, B, C a D.

Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce sú uvedené v prílohe č. 1b vyhlášky

Minimálne početné stavy, funkčné obsadenie a minimálne materiálno-technické vybavenie dobrovoľného zboru obce sú uvedené v prílohe č. 1c vyhlášky.

Dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorá nepožiada o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce, je zaradený do kategórie D.

Krajské riaditeľstvo môže zaradiť dobrovoľný hasičský zbor obce do nižšej kategórie, ak na základe určenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce nie je v žiadanej kategórii potrebný.

Krajské riaditeľstvo písomne informuje obec o zaradení alebo o zmene zaradenia dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie.

 

Odkaz na stránku DPO - Tlačivá DPO SR 

https://www.dposr.sk/index.php/tlaciva-dpo-sr

 

Odkaz na stránku DPO - Aktuality

https://www.dposr.sk/index.php?start=12