Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Vzdelávanie

OZNÁMENIE

Ministerstvo vnútra Prezídium Hasičského a záchranného zboru oboznamuje s obsahom vydaného Usmernenia pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi č. p.: PHZ-OPVV-2024/002215-003
zo dňa 15. marca 2024 v Bratislave.

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 12 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov môže dištančnou prezenčnou formou v reálnom čase vykonávať základnú a aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, základnú a aktualizačnú odbornú prípravu preventivára požiarnej ochrany obce.

Obsah vydaného usmernenia č. p.: PHZ-OPVV-2024/002215-003 zo dňa 15. marca 2024  (PDF, 291 kB)

Vyššie odborné vzdelanie

Dodržiavanie podmienok na vydanie oprávnenia na vykonanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

Vzor triednej knihy (RTF, 28 kB)

Vzor potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy

Zoznam lektorov (XLSX, 10 kB)

Zoznam vydaných potvrdení (XLSX, 10 kB)