Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
Hasiči a záchranári
Upútavka

Modlitba hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť, Pane, daj že mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som

pred ohňom ochrániť svojich, blížneho, jeho dom.

Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pritom život stratím,

požehnaj, Pane, mojej rodine a láskavou rukou vráť im,

čo pri plnení poslania som iným dal.

 Amen.

 

 

 
 

 

 

 

Poslanie duchovnej služby

Duchovná služba v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) je na Slovensku novou a mladou formou starostlivosti o príslušníkov a zamestnancov HaZZ. Vznikla v roku 2009 prijatím prvého duchovného do HaZZ a podľa vzoru duchovnej služby v Ozbrojených silách SR a Policajnom zbore sa snaží prispieť ku kvalitnému plneniu úloh zboru. Jej cieľom je pomáhať príslušníkom a zamestnancom HaZZ v ich hľadaní cesty k ľuďom a k Bohu. Momentálne pôsobia na Slovensku traja rímskokatolícki duchovní. Ich pôsobnosť je zadelená podľa krajov.

Duchovná službá HaZZ je dostupná pre všetkých príslušníkov a zamestnancov HaZZ a ich blízkych rodinných príslušníkov, bez ohľadu na náboženskú, či cirkevnú príslušnosť.

Sme otvorení pre spoluprácu, či už ide o asistenciu pri radostných životných príležitostiach, alebo o pomoc pri zvládaní ťažkých a bolestných životných rán.

Duchovné slovo:

Istotne poznáte príbeh o sv. Floriánovi. Žil začiatkom  4. storočia a bol plukovníkom v Rímskej armáde a správcom Rímskej provincie na území dnešného Rakúska. Chcel pomôcť 40 spolubojovníkom, ktorých dal zajať cisár Dioklecián, iba preto, že boli kresťanmi, ku ktorým patril aj on. Rozhodol sa ich svojpomocne oslobodiť zo zajatia – pričom vedel, že v prípade neúspechu ho to bude stáť život. Ani toto ho neodradilo. Presvedčenie, že chce pomôcť bolo silnejšie ako čokoľvek iné. Avšak plán mu nevyšiel, chytili ho a po dlhom a drastickom mučení mu priviazali na krk mlynský kameň a hodili do rieky. Obetoval svoj život pre pomoc svojich druhov.  

Obeta, ktorú podstúpil sv. Florián, aby pomohol svojim spolubojovníkom, ho robí dôstojným patrónom  a ochrancom hasičov, ktorí dennodenne nasadzujú svoje životy, aby pomáhali ľuďom, čo sú v núdzi. Cez túto obetu a pomoc ľuďom v akejkoľvek núdzi, sa nám zjavuje starostlivá Božia láska. A to cítia tí, ktorí pomáhajú i tí, ktorým sa pomoc poskytuje. Preto toľkých táto práca naozaj napĺňa.  A toto nás všetkých, čo sme v HaZZ spája, každého tam kde je, či vo výjazde, na riadiacich funkciách, na stanici či v kancelárii – obeta, aby sa efektívne a účinne pomáhalo tam, kde je treba.  

Dovoľte mi, aby som vyjadril vďaku všetkým hasičom, ktorí túto obetu pre pomoc iným dennodenne nasadzujú svoje životy, ďalej tým čo HaZZ riadia na akejkoľvek úrovni i tým, ktorý na akejkoľvek funkcii plnia svoje poslanie v našom zbore. Úprimná vďaka patrí aj rodinám hasičov – ďakujeme vám, že trpezlivo podporujete svojich drahých, pri výkone tohto ťažkého povolania. Že im dávate motiváciu, k tomu aby išli a pomáhali – častokrát aj s nasadením vlastného života. A tiež, že im pomáhate prekonať ťažké veci, ktoré v službe videli.  

Svätý Florián, i naďalej nám pomáhaj svojim príhovorom – ochraňuj nás, riaď naše kroky, pomáhaj v službe každého jedného z nás, aby sme i naďalej mohli pomáhať a slúžiť, tým ktorí  našu pomoc potrebujú.  

 

npor. Mgr. Ján Kysel, kaplán HaZZ