Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2023, pondelok
Hasiči a záchranári
Upútavka

Modlitba hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť, Pane, daj že mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som

pred ohňom ochrániť svojich, blížneho, jeho dom.

Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pritom život stratím,

požehnaj, Pane, mojej rodine a láskavou rukou vráť im,

čo pri plnení poslania som iným dal.

 Amen.

 

 

 
 

 

 

 

Poslanie duchovnej služby

Duchovná služba v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) je na Slovensku novou a mladou formou starostlivosti o príslušníkov a zamestnancov HaZZ. Vznikla v roku 2009 prijatím prvého duchovného do HaZZ a podľa vzoru duchovnej služby v Ozbrojených silách SR a Policajnom zbore sa snaží prispieť ku kvalitnému plneniu úloh zboru. Jej cieľom je pomáhať príslušníkom a zamestnancom HaZZ v ich hľadaní cesty k ľuďom a k Bohu. Momentálne pôsobia na Slovensku traja rímskokatolícki duchovní. Ich pôsobnosť je zadelená podľa krajov.

Duchovná službá HaZZ je dostupná pre všetkých príslušníkov a zamestnancov HaZZ a ich blízkych rodinných príslušníkov, bez ohľadu na náboženskú, či cirkevnú príslušnosť.

Sme otvorení pre spoluprácu, či už ide o asistenciu pri radostných životných príležitostiach, alebo o pomoc pri zvládaní ťažkých a bolestných životných rán.

Duchovné slovo:

O živote sa s nadnesením vravieva, že nie je čiernobiely. Myslíme pri tom na mnohé odtiene reality, na pestrofarebnosť zážitkov a názorov. V mnohých situáciách sa toto tvrdenie osvedčuje ako pravdivé. Nemôžeme predsa poznať všetky dôvody a príčiny konania všetkých ľudí, a preto tú nepoznanú časť pravdy zaobaľujeme do eufemizmu o „neznámych odtieňoch farieb nášho sveta“.

Vedie nás to k určitej zdržanlivosti pri posudzovaní chýb našich blížnych, čo je v konečnom dôsledku správny postoj, pretože naozaj nemôžeme poznať všetko o každom.

Popri farebnosti a nepoznaní sa ale stretávame aj so zážitkami a konaním, o ktorých vieme priamo a presne povedať či sú dobré, zlé, správne, nebezpečné, vhodné alebo netolerovateľné. Aj ich existencia je súčasťou nášho života.

S jednou z takýchto situácií sa stretávame aj v slovách Markovho evanjelia.

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.   (Mk 1, 21-28)

Ježiš pri kázaní poslucháčom odhaľoval spomínanú farebnosť sveta a pravdy okolo nás. To preto ho so zanietením počúvali a žasli nad jeho učením.

Necúvol však keď narazil na zlo, utrpenie alebo klamstvo. Nemaskoval ich falošnou toleranciou len preto, aby zostal v očiach poslucháčov politicky korektný. Práve naopak, rázne pomenoval zlo, a ako sme mali možnosť sledovať, ukončil jeho bolestivú prítomnosť.

Prajem nám, drahí priatelia, aby sme sa dokázali inšpirovať Kristovým konaním. Náš svet je zložitejší a komplikovanejší ako by sme si niekedy priali, no na druhej strane nás práve vďaka tomu dokáže príjemne a nečakane prekvapiť. Neuzamykajme sa preto v jeho čiernobielom hodnotení.

Prosme nášho Stvoriteľa o dar múdrosti aby sme rozpoznali  dobro od zla, a aj o dar odvahy aby sme sa nebáli pravé zlo jasne pomenovať a podľa  svojich možností voči nemu zakročiť.

npor. Mgr. Ľuboslav Farkaš