Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
 

Krajske riaditeľstvo HaZZ v Trnave

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vzniklo  v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore dňom 1. apríla 2002. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave riadi v rámci Trnavského kraja výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a výkon činnosti šiestich okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru s 11 hasičskými stanicami v územnej pôsobnosti: Trnava, Piešťany, Dunajská Streda, Galanta, Senica a Skalica.

 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave

 

Sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

O sprístupnenie informácií môže požiadať kdokoľvek, pričom táto osoba nemusí v zmysle zákona preukazovať právny alebo iný dôvod alebo zájem, pre ktorý informáciu požaduje. Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť je možné podať:

e-mailom:      TA.13G4@SK.KSGLSKYLTYA@

poštou:          Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava

osobne:         v pracovných dňoch od 07.00 hod. - 14.30 hod. na 1. poschodí (sekretariát)

telefonicky:   v pracovných dňoch od 07.00 hod. - 14.30 hod. +421961571011

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]