Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Strojná služba

Úlohy strojnej služby

1. Strojná služba zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov a v rámci toho plní najmä tieto úlohy:

    a) zabezpečuje plnenie povinností prevádzkovateľa a užívateľa v prípade hasičských automobilov vrátane ich špeciálnej nadstavby a zariadení podľa osobitných predpisov,

    b) vedie vo vymedzenom rozsahu operatívnu evidenciu hasičských automobilov, vecných prostriedkov a ostanej techniky pridelenej na výkon strojnej služby vrátane dokumentácie o jej prevádzkovaní, údržbe,   opravách, kontrolách, odborných prehliadkach a odborných skúškach,

    c) vedie evidenciu spotreby pohonných látok a mazív, predkladá ju na vyúčtovanie, predkladá požiadavky na nákup pohonných látok a mazív a sleduje hospodárnosť prevádzky,

    d) podieľa sa na odbornom raste príslušníkov HaZZ zabezpečujúcich plnenie úloh strojnej služby a na odbornej príprave technikov - strojníkov a ostatných príslušníkov podľa interných predpisov a osobitných predpisov,

    e) po odbornej stránke sa podieľa na preberaní hasičských automobilov, vecných prostriedkov a ostanej techniky určených na výkon strojnej služby vrátane dokumentácie súvisiacej s ich zaraďovaním do užívania,

    f) vedie operatívny prehľad dopravných nehôd a škodových udalostí hasičských automobilov,

   g) spracúva podklady v oblasti vývoja a výskumu hasičských automobilov, vecných prostriedkov a ostanej techniky určených na výkon strojnej služby,

   h) vedie prehľad o mesačne odjazdených kilometroch oprávnenými príslušníkmi a hasičských automobilov zaradených do pohotovosti a do zálohy na účely plánovania kondičných jázd a overovacích jázd.

 

2. Plnenie úloh strojnej služby zabezpečujú príslušníci HaZZ určení na túto činnosť organizačným poriadkom prevádzkovateľa a užívateľa v rozsahu svojej pracovnej náplne.

 

Organizácia výkonu strojnej služby v Hasičskom a záchrannom zbore (DOC, 36 kB)

 

Prehľad o počtoch a priemernom veku vybraných hasičských automobilov (DOC, 45 kB)

 

Prehľad hasičských automobilov nakúpených v rokoch 2009 - 2014 (DOCX, 37 kB)

 

Parametre vybraných hasičských automobilov zakúpených v rokoch 2009 - 2012