Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

DHZO

DOBROVOĽNÉ HASIČSKÉ ZBORY OBCÍ

Krajské riaditeľstvo v zmysle §20 Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vo svojom územnom obvode:

  - vypracúva celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov,

  - zaraďuje na žiadosť obce dobrovoľný hasičský zbor obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce.

V zmysle § 4 Vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)  sa dobrovoľný hasičský zbor obce podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce môže zaradiť do kategórií:

A1hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom nebezpečenstva III.- VII

Hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých nemá zbor dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti.

A - hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom nebezpečenstva V.- VII

Hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých nemá zbor dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti

B hasičská jednotka určená na podporu zboru – diaľková doprava vody pomocou cisternovej automobilovej striekačky, tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a vykonávanie jednoduchých likvidačných prác.

C - hasičská jednotka určená na podporu zboru – diaľková doprava vody pomocou cisternovej automobilovej striekačky, tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a poskytovanie pomoci v oblastiach pri dlhotrvajúcich a zložitejších zásahoch.

Dhasičský zbor obce, ktorá nepožiada o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce.

Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce sú uvedené v prílohe č. 1b vyhlášky

Minimálne početné stavy, funkčné obsadenie a minimálne materiálno-technické vybavenie dobrovoľného zboru obce sú uvedené v prílohe č. 1c vyhlášky.

Dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorá nepožiada o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce, je zaradený do kategórie D.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže zaradiť dobrovoľný hasičský zbor obce do nižšej kategórie, ak na základe určenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce nie je v žiadanej kategórii potrebný.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru písomne informuje obec o zaradení alebo o zmene zaradenia dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie.

Odkaz na stránku DPO - Tlačivá DPO SR

https://www.dposr.sk/index.php/tlaciva-dpo-sr