Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2023, streda
 

Voľné miesta

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

v súlade s § 16 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov  informuje o voľnom mieste:

odborný inšpektor oddelenia operačného riadenia a integrovaného záchranného systému Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Služobný úrad:
Ministerstvo vnútra SR

Organizačný útvar:
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne

Miesto vykonávania štátnej služby: Trenčín (ul. Hviezdoslavova 3)     

Popis služobných činností: samostatné vykonávanie odbornej činnosti zabezpečujúcej nepretržitý príjem a prenos správ o požiaroch, živelných pohromách, nehodách,  haváriách a iných mimoriadnych udalostiach spojených s povolávaním a koordináciou hasičských jednotiek, záchranných zložiek a špeciálnych služieb na úrovni kraja

Platová trieda: 5

Vzdelanie: min.vysokoškolské I. stupňa

Požadované znalosti:

- overovaná a posudzovaná  fyzická zdatnosť,  psychická spôsobilosť,  zdravotný stav

- aktívna znalosť cudzieho jazyka
(aspoň jedného z: anglický, nemecký, ruský)

- aktívne ovládanie práce s PC (internet, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Microsoft Word)

Zručnosti a schopnosti:

- analyzovanie a riešenie problémov,

- kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa,

- pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita) 

Písomnú žiadosť spolu so životopisom je potrebné zaslať do 10. septembra 2023 na adresu:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,
Štefánikova 20,
911 49 Trenčín