Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Voľné miestaKrajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

v súlade s § 16 zákona č. 315/2001 Z. z.
o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov  informuje 
o voľnom mieste:

hasič záchranár

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

 v Novom Meste nad Váhom

Služobný úrad: Ministerstvo vnútra SR

Organizačný útvar: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom

Miesto vykonávania štátnej služby: Nové Mesto nad Váhom (ul. Odborárska 12)  

Popis služobných činností:

samostatné vykonávanie rutinných hasiacich prác, záchrana osôb a majetku vyžadujúca
zvýšenú psychickú záťaž s použitím zásahových hasičských automobilov
a inej hasičskej techniky, záchranárskej techniky, technických
prostriedkov, izolačných dýchacích prístrojov, odevov proti sálavému teplu
alebo protichemicky a biologicky nebezpečným látkam

Platová trieda: 2

Vzdelanie: úplné stredné vzdelanie

Požadované znalosti:

- overovaná a posudzovaná  fyzická zdatnosť,  psychická spôsobilosť,  zdravotný stav

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- ovládanie štátneho jazyka

- vodičský preukaz sk. „C“

- pobyt na území Slovenskej republiky

Žiadosť o prijatie do služobného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

Gen. M. R. Štefánika 20

911 49 Trenčín

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

v súlade s § 16 zákona č. 315/2001 Z. z.
o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov  informuje 
o voľnom mieste:

vedúci technik špecialista

oddelenia prevádzkovo-technického

 Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

  v Novom Meste nad VáhomSlužobný úrad: Ministerstvo vnútra SR

Organizačný útvar: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom

Miesto vykonávania štátnej služby: Nové Mesto nad Váhom (ul. Odborárska 12)     

Popis služobných činností:

samostatné vykonávanie odbornej a metodickej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti
odborných služieb a špecializovaných činností, vrátane ich materiálneho
a technického vybavenia, vedenia a spracúvania súvisiacej agendy na
úrovni okresu

Platová trieda: 5

Vzdelanie: vysokoškolské(min. I. stupňa; technický smer)

Požadované znalosti:

- overovaná a posudzovaná  fyzická zdatnosť,  psychická spôsobilosť,  zdravotný stav

- aktívna znalosť cudzieho jazyka
(aspoň jedného z: anglický, nemecký, ruský)

-aktívne ovládanie práce s PC (internet, Microsoft Outlook, Microsoft
Excel, Microsoft Word)

- vodičský preukaz min. sk. „B“

Písomnú žiadosť spolu so životopisom je potrebné zaslať do 29. februára 2024 na adresu:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

Gen. M.R. Štefánika 20

911 49 Trenčín