Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Voľné miesta

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že z dôvodu prijatia opatrení na zamedzenie šírenia nákazy koronoavírusu COVID-19 sú prijímacie konania na obsadenie voľných funkčných miest až do odvolania zastavené.

 

ODBORNÝ INŠPEKTOR

 

Požiadavky: min. VŠ vzdelanie I. stupňa (výhoda: Žilinská univerzita v Žiline, fakulta bezpečnostného  inžinierstva;  Technická univerzita vo Zvolene, drevárska fakulta)

 - psychická, fyzická a zdravotná spôsobilosť

 - bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 - ovládanie štátneho jazyka

 - ovládanie cudzieho jazyka stupeň B1, B2 (AJ, NJ, RJ)

 - pobyt na území Slovenskej republiky

 - počítačová zručnosť na pokročilej úrovni (Microsoft Word, Excel, Outlook, Internet)

 - vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu a komunikatívnosť

 

Miesto vykonávania štátnej služby: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne

-        oddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému

 

Náplň práce: príjem, vyhodnotenie a spracovanie volaní a zabezpečovanie opatrení na poskytovanie pomoci na linke tiesňového volania „150“ v nepretržitej dvojzmennej prevádzke

 

Poznámka: pracovné miesto je vhodné aj pre absolventov VŠ

 

Písomnú žiadosť, osobný dotazník, životopis, úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 5. júna 2020            na adresu:

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Štefánikova 20

911 49 Trenčín

 

 

HASIČ

(prípravná štátna služba)

 

Požiadavky: - úplné stredné zdravotnícke vzdelanie s maturitou v odbore

                        „zdravotnícky záchranár“ resp.

                     - I. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore „urgentná,

                       zdravotná starostlivosť“,

                     - vodičské oprávnenie sk. „C“,

                     - psychická, fyzická a zdravotná spôsobilosť,

                    - bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

                    - ovládanie štátneho jazyka,

                    - pobyt na území Slovenskej republiky.

 

 

Miesto vykonávania štátnej služby: Okresné riaditeľstvo HaZZ Trenčín,

                                                             ul. Jesenského 36

                                                             

 

Písomnú žiadosť, osobný dotazník, životopis, úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní a úradne overenú kópiu rodného listu zasielajte na adresu:

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Štefánikova 20

911 49 Trenčín