Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Projekty KR HaZZ v Trenčíne

 

Medzinárodný Vyšehrádsky fond                                        

         

 

V roku 2007 KR HaZZ v Trenčíne úspešne zrealizovalo projekt: Medzinárodný výcvik hasičov – záchranárov na otvorenej vodnej ploche (viac informácií nájdete tu:), ktorý sa uskutočnil s finančnou podporou  Medzinárodného Vyšehrádskeho fondu.

Výcvik bol zameraný na prípravu a vyškolenie hasičov v rámci celého Trenčianskeho kraja spojeného so záchranou a poskytnutím prvej pomoci topiacemu sa na otvorenej vodnej ploche technikou vodného záchranára.

 

 

Regionálny operačný program

                                                 

 

Ďalšími úspešne ukončenými projektami KR HaZZ v Trenčíne sú investičné akcie zamerané na rekonštrukcie a modernizácie hasičských staníc, ktoré boli realizované v rámci Regionálneho operačného programu:

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Myjave tu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Hasičskej stanice v Novom Meste nad Váhom tu:

Rekonštrukcia a nadstavba budovy Hasičskej stanice v Bánovciach nad Bebravou tu:

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom tu:

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Partizánskom tu:

Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Prievidzi tu:

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Handlovej tu:

Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Považskej Bystrici tu:

Všetky tieto projekty boli schválené Ministerstvom pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 4. Regenerácia sídiel, opatrenie 4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (ďalej len „Program“). Nenávratný finančný príspevok vo výške 100% oprávnených výdavkov je tvorený príspevkom EÚ (85%) a Ministerstva financií SR (15%).