Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

KR HaZZ v Žiline

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vzniklo dňa 1. apríla 2002 v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Budova KR HaZZ 

 
Krajské riaditeľstvo riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a výkon činnosti siedmich okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru s 15 hasičskými stanicami.


 

 Kde sme
Kde nás nájdete

 

 Posledná zmena: 15. 10. 2020, 08:13 

Počet návštev: 194053 

 
 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Identifikačné a kontaktné údaje

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Žiline
Námestie požiarnikov 1
010 01 Žilina

E-mail: sekretariat.zi@minv.sk

Krajský riaditeľ

Krajský riaditeľ

plk. Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph.D.