Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Záchranná brigáda HaZZ v Humennom

Kontaktné informácie

Mierová 3, 066 01  Humenné
tel: 057/4861200

Vozidlá a budovy záchrannej brigády

Stručné zameranie činnosti záchrannej brigády

 • zdolávanie požiarov
 • vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác pri technologických haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach
 • núdzové odstraňovanie ľadových bariér
 • spolupráca pri likvidácii ohnísk nákaz zvierat
 • vysielanie potápačského modulu na výkon činností pod vodnou hladinou
 • nepretržitý príjem volaní o poskytnutie pomoci

Organizačná štruktúra záchrannej brigády

Organizačná štruktúra záchrannej brigády
 • Veliteľ Brigády
  • Vedúci oddelenia vnútorných činností
   • Oddelenie vnútorných činností
  • Vedúci oddeleniia prevádzkovo-technického
   • Oddelenie prevádzkovo-technické
   • Veliteľ čaty 1
    • Skupina zmenovej služby 1
   • Veliteľ čaty 2
    • Skupina zmenovej služby 2
   • Veliteľ čaty 3
    • Skupina zmenovej služby 3
  • Vedúci zdravotného strediska
   • Zdravotné stredisko

História

História Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom je spätá so 103. tankovým plukom, ktorý bol do Humenného presunutý z Mladej (ČR) v roku 1968. Tento pluk bol v roku 1991 zrušený a od 1. apríla 1992 bol z pôvodného pluku reorganizáciou vytvorený 32. vojenský záchranný pluk Civilnej ochrany. Záchranný pluk Civilnej ochrany bol v Humennom zriadený  hlavne z dôvodu koncentrácie priemyslu v oblasti východného Slovenska. Tento pluk bol do konca februára 1993 ešte v podriadenosti Ministerstva obrany SR ale následne prešiel do podriadenosti Sekcie Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR. Základom materiálneho vybavenia pluku bola spočiatku technika pochádzajúca z bývalého tankového pluku ale postupne bola dopĺňaná špeciálnou technikou. Od 1. apríla 1995 bol pluk premenovaný na 73. vojenský záchranný pluk Civilnej ochrany. K ďalšej zmene názvu došlo 1. januára 1999, keď sa pluk premenoval na 73. Záchrannú brigádu Civilnej ochrany. Od 1. januára 2003 bola záchranná brigáda začlenená do Hasičského a záchranného zboru a premenovaná na Záchrannú brigádu Hasičského a záchranného zboru. K 1. januáru 2008 bola vykonaná reorganizácia, ktorá znížila počty príslušníkov brigády a počty techniky na úroveň, ktorá umožnila jej efektívnejšie fungovanie. Ďalšia reorganizácia brigády bola vykonaná k 1. júlu 2011. K posledným organizačným zmenám došlo k 1. januáru a k 1. októbru 2013.