Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Oddelenie požiarnej prevencie

Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre vo svojom územnom obvode :

²  riadi výkon štátnej správy,

²  vykonáva štátny požiarny dozor,

²  overuje odbornú spôsobilosť a vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti technikom požiarnej ochrany,

²  organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú činnosť

Stránkové hodiny od 8.00 do 14.30 hod

 

Dôležité odkazy

OVEROVANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI TPO

Termin overovania odbornej spôsobilosti do 30 dní od podania kompletnej prihlášky 

Zoznam vydaných osvedčení TPO (XLSX, 114 kB)

Dôležité oznamy