Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2021, utorok
 

Oddelenie požiarnej prevencie

Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre vo svojom územnom obvode :

²  riadi výkon štátnej správy,

²  vykonáva štátny požiarny dozor,

²  overuje odbornú spôsobilosť a vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti technikom požiarnej ochrany,

²  organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú činnosť

Stránkové hodiny od 8.00 do 14.30 hod

 

Dôležité odkazy

ŠTÁTNY POŽIARNY DOZOR

 

  (PDF, 279 kB)Obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (PDF, 279 kB)

obr-1 (PDF, 279 kB)

OVEROVANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI TPO

Termin overovania odbornej spôsobilosti do 30 dní od podania kompletnej prihlášky 

Zoznam vydaných osvedčení TPO (XLSX, 116 kB)

PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

Výučbový program - "Buď múdrejší ako oheň  v školskom roku -2013 - 2014" (PDF, 170 kB)

výučbový program-1 (PDF, 170 kB)

 

NÁVODY - PRÍRUČKY, METODIKY 

 

Dôležité oznamy