Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Povinne zverejňované informácie

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Organizačné zložky Hasičského a záchranného zboru sú povinné žiadosť o poskytnutie informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám bude žiadateľ informovaný.

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • adresa pobytu žiadateľa alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií  žiadateľ navrhuje /písomne, e-mailom.../.

 

Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať

 

mailom:       TA.13G4@JJSUD.KSGLSKYLTYA@

faxom:         02 / 4333 3691

poštou:        Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86, Bratislava

osobne:        v pracovných dňoch od 7.30 hod. - 15.00 hod.

telefonicky:  02/ 4859 3408, 02/4859 3455 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.