Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Úvod

 

 

 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru

v Košiciach

      Požiarnická 4, 040 01 Košice

  

tel.: +421 9619 65031

 

e-mail: sekretariat.ke@minv.sk

 

 

korešpondenčná adresa:

 

Okresné riaditeľstvo

Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach

Požiarnická č.4

040 01 Košice 

 


 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch

územnom obvode okresov Košice I až IV

dňom 07.05.2020,  od 12 °° hod.

 

 


 

 

 

Oznam: 

          Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Košiciach na základe uznesenia č.111 z 11. marca 2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-VoV-2 na území Slovenskej republiky a vyhlásením mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky podľa §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov dňom 12. marca 2020 od 6:00 prerušuje preventívno-výchovné aktivyty, ukážky techniky, ako aj exkurzie na hasičských staniciach vo svojej pôsobnosti pre školy, školské zariadenia, obce a občianske združenia do odvolania.

 pplk. Ing.Tomáš Berzétei v.r.  

riaditeľ OR HaZZ v Košiciach