Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Oddelenie analytické a expertízne

Zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov

 • riadi po odbornej stránke výkon štátneho požiarneho dozoru na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov a štatistického sledovania a vypracúvania rozborov požiarovosti,
 • vykonáva zisťovanie príčin vzniku požiarov v obzvlášť závažných prípadoch a poskytuje odbornú a technickú pomoc pri objasňovaní príčin vzniku požiarov, 
 • plní úlohy pri zbere  štatistických údajov o požiarovosti a odborných posudkov o príčinách vzniku požiarov v Slovenskej republike a spracúva rozbory a analýzy vývoja požiarovosti, 
 • podieľa sa na plnení úloh v oblasti automatizovaného systému  podpory riadenia a spracúvania informácií v Hasičskom a záchrannom zbore.
 • vykonáva zisťovanie príčin vzniku závažných prípadov požiarov, 
 • spracúva požiarnotechnické expertízy pre potreby skvalitňovania systémovej činnosti Hasičského a záchranného zboru, 
 • spracúva znalecké a odborné posudky k príčinám vzniku požiarov pre orgány činné v trestnom konaní a pre právnické osoby, 
 • usmerňuje po odborno-metodickej stránke činnosti krajských a okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v oblasti zisťovania príčin vzniku požiarov a štatistického sledovania a vypracúvania rozborov požiarovosti, 
 • spracúva na základe poznatkov z kontrolnej činnosti analýz úrovne zabezpečovania a vykonávania ochrany pred požiarmi na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov a štatistického sledovania a vypracúvania rozborov požiarovosti.

Zabezpečuje zber a spracovanie údajov o požiarovosti v Slovenskej republike

 • spravovanie systému zberu a spracovania údajov o požiarovosti v Slovenskej republike, 
 • vývoj a zabezpečovanie výroby programového vybavenia pre informačný systém Hasičského a záchranného zboru v uvedenej oblasti, 
 • zabezpečovanie zberu a spracovania údajov o požiarovosti v Slovenskej republike.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy