Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Požiarnotechnický a expertízny ústav MVSR

je pracoviskom Hasičského a záchranného zboru a plní úlohy na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov, stanovovania požiarnotechnických charakteristík materiálov a výrobkov a v oblasti výskumu a vývoja na úseku ochrany pred požiarmi a vedenia súvisiacich dokumentácií, vrátane normalizačnej činnosti.

Plní funkciu Národného informačného strediska Hasičského a záchranného zboru.

 

V rámci ústavu pôsobia:
Skúšobňa na posudzovanie výrobkov – s laboratórnou kombinovanou akreditačnou značkou ilac - MRA Reg. No. 011/S - 084, ktorá vykonáva skúšanie horľavosti kvapalín, tuhých látok, plastov, textilných materiálov, stavebných hmôt a produktov, interiérov automobilov, hračiek a vlastností technických a osobných ochranných prostriedkov používaných hasičmi a záchranármi v Slovenskej republike podľa rozsahu akreditácie,
Autorizovaná osoba SK 53, z roku 2012, ktorá je oprávnená zabezpečovať pre žiadateľa činnosti k počiatočným skúškam typu pre skupiny stavebných výrobkov z prílohy vyhlášky MVRR č. 558/2009 Z. z. skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy