Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Zameranie duchovnej služby

Duchovná terapia
Pomocou duchovnéj služby pomáhame príslušníkom HaZZ zvládať ťažké životné situácie spojené s ich pracovným nasadením a prijať nevyhnutné okolnosti života. Túto úlohu realizujeme cez:

 • témy článkov a príhovory, ktoré sa dotýkajú hodnotového systému človeka v rámci etiky hasičskej a záchranárskej práce,
 • osobné rozhovory počas návštev na základných útvaroch,
 • návštevy v rodinách príslušníkov HaZZ,
 • návštevy príslušníkov HaZZ a ich príbuzných v nemocnici.

Kde nie je možný osobný kontakt, môžu príslušníci HaZZ kedykoľvek využiť kontakt cez mobil a email.

Zmyslom duchovnéj terapie je pomôcť príslušníkom spracovať ťažké životné situácie tak, aby neohorzili ich rodinné zázemie, pracovnú výkonnosť a morálne hodnoty príslušníka, ale naopak,

aby sa stali cenným zdrojom jeho skúseností a pomohli mu vyprofilovať sa v zrelú osobnosť.

Duchovná služba je zameraná na pomoc príslušníkom HaZZ, ich rodinným príslušníkom a obetiam mimoriadnych udalostí pri ktorých zasahuje HaZZ SR.


Liturgia
Neodlučiteľnou súčasťou duchovnej služby je liturgia. Vysluhovaním sviatostí pomáhame prekonávať aj tie menej nepriaznivé okolnosti života. Túto úlohu realizujeme cez:

 • katechézu - vysvetlovaním právd viery a prípravou na prijatie sviatostí,
 • slávenie sv. omše a vysluhovanie sviatostí (krst, birmovanie, zmierenie, manželstvo, pomazanie chorých),
 • požehnanie pracovísk (kancelárie), domov, áut, zásahovej techniky ...
 • pohrebné a pietne obrady.

Reprezentácia
Duchovná služba organizuje aj podujatia spojené s reprezentáciou príslušníkov HaZZ. Napomáha tým budovaniu príslušnej stavovskej hrdosti. Túto úlohu realizujeme cez:

 • slávenie sv. omší za prítomnosti príslušníkov HaZZ,
 • organizovanie národnej púte do Levoče,
 • organizovanie medzinárodnej púte do Lúrd
 • organizovanie národnej púte do Vatikánu
 • účasť na stavovských slávnostiach pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov a záchranárov

Podporné aktivity
Duchovná služba každoročne organizuje letné tábory pre deti príslušníkov HaZZ, púte a duchovné obnovy pre príslúšnikov HaZZ a ich rodiny.