Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. august 2021, pondelok
 

Odborná príprava


Pre obdobie august 2021 - január 2022

• základná príprava príslušníkov Hasičského a záchranného zboru: 
   76. ZP: 09. 08. - 17. 09. 2021
   77. ZP: 06. 09. - 15. 10. 2021
   78. ZP: 20. 09. - 29. 10. 2021
   79. ZP: 18. 10. - 26. 11. 2021
   80. ZP: 08. 11. - 17. 12. 2021
   81. ZP: 29. 11. - 17. 12. 2021 a 10. 01. - 28. 01. 2022
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ pre oblasť operatívneho riadenia (veliteľ družstva, veliteľ zmeny, veliteľ čaty, veliteľ hasičskej stanice a vedúci oddelenia prevádzkovo - technického): 
   24. turnus: 06. 09. - 01. 10. 2021, ZS: 20. 10. 2021
   25. turnus: 11. 10. - 05. 11. 2021, ZS: 24. 11. 2021
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na vykonávanie činností v oblasti riadenia síl a prostriedkov - operační dôstojníci (odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor špecialista, vrchný inšpektor a vrchný inšpektor špecialista):
   19. turnus: 22. 11. - 17. 12. 2021, ZS: 18. 01. 2022
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na funkciu hasič záchranár a hasič záchranár špecialista: 
   61. turnus: 09. 08. - 10. 09. 2021, ZS: 28. 09. - 29. 09. 2021
   62. turnus: 20. 09. - 22. 10. 2021, ZS: 09. 11. - 10. 11. 2021
   63. turnus: 08. 11. - 10. 12. 2021, ZS: 11. 01. - 12. 01. 2022
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na funkciu technik-strojník a technik-špecialista: 
   39. turnus: 06. 09. - 24. 09. 2021, ZS: 15. 10. 2021
   40. turnus: 11. 10. - 29. 10. 2021, ZS: 19. 11. 2021
• opravné skúšky príslušníkov HaZZ, ktorí absolvovali špecializovanú odbornú prípravu: 
   priebežne
• opravné skúšky príslušníkov HaZZ, ktorí absolvovali základnú prípravu: 
   priebežne
• špecializovaná príprava technikov špecialistov odborných služieb závodných hasičských útvarov:
   10. turnus: 17. 01. - 28. 01. 2022, ZS: 09. 02 - 10. 02. 2022
• cyklická príprava technikov špecialistov odborných služieb závodných hasičských útvarov:
   17. turnus: 06. 12. - 10. 12. 2021, ZS: 20. 01. 2022
• cyklická príprava veliteľov a zástupcov veliteľov závodných hasičských útvarov:
   28. turnus: 29. 11. - 03. 12. 2021, ZS: 13. 01. 2022
  

SŠPO MV SR v Žiline v súvislosti s dodržiavaním platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 vykonáva odborné prípravy  v obmedzenom režime.