Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Odborná príprava


Pre obdobie február 2024 - júl 2024

• základná príprava príslušníkov Hasičského a záchranného zboru: 
   97. ZP: 19. 02. - 28. 03. 2024 
   98. ZP: 13. 05. - 21. 06. 2024
   99. ZP: 17. 06. - 26. 07. 2024
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na funkciu hasič záchranár a hasič záchranár špecialista: 
   79. turnus: 19. 02. - 22. 03. 2024, ZS: 09. 04. - 10. 04. 2024
   80. turnus: 25. 03. - 26. 04. 2024, ZS: 06. 05. - 07. 05. 2024
   81. turnus: 13. 05. - 16. 06. 2024, ZS: 25. 06. - 26. 06. 2024
   82. turnus: 17. 06. - 19. 07. 2024, ZS: 13. 08. - 14. 08. 2024
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na funkciu technik-strojník a technik-špecialista: 
   52. turnus: 08. 04. - 26. 04. 2024, ZS: 07. 05. 2024
   53. turnus: 20. 05. - 07. 06. 2024, ZS: 20. 06. 2024
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ pre oblasť operatívneho riadenia (veliteľ družstva, veliteľ zmeny, veliteľ čaty, veliteľ hasičskej stanice a vedúci oddelenia prevádzkovo - technického): 
   34. turnus: 02. 04. - 26. 04. 2024, ZS: 07. 05. 2024
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na vykonávanie štátneho požiarneho dozoru (samostatný odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor špecialista, vrchný inšpektor a vrchný inšpektor špecialista):
   15. turnus: 29. 01. - 16. 02. 2024, ZS: 05. 03. 2024
• opravné skúšky príslušníkov HaZZ, ktorí absolvovali základnú prípravu: 
   priebežne
• opravné skúšky príslušníkov HaZZ, ktorí absolvovali špecializovanú odbornú prípravu: 
   priebežne
• cyklická odborná príprava technikov špecialistov odborných služieb závodných hasičských útvarov:
   20. turnus: 12. 02. - 16. 02. 2024, ZS: 05. 03. - 06. 03. 2024
• cyklická odborná príprava veliteľov a zástupcov veliteľov závodných hasičských útvarov:
   33. turnus: 11. 03. - 15. 03. 2024, ZS: 03. 04. - 04. 04. 2024
• špecializovaná odborná príprava technikov odborných služieb závodných hasičských útvarov:
   12. turnus: 19. 02. - 08. 03. 2024, ZS: 19. 03. - 20. 03. 2024
• špecializovaná odborná príprava veliteľov družstiev závodných hasičských útvarov:
   13. turnus: 05. 02. - 23. 02. 2024
• špecializovaná odborná príprava veliteľov a zástupcov veliteľov závodných hasičských útvarov, veliteľov zmien a veliteľov čiat závodných hasičských útvarov, ktorí neabsolvovali špecializovanú odbornú prípravu ako nižší velitelia:
  13. turnus: 05. 02. - 08. 03. 2024, ZS: 26. 03. - 27. 03. 2024
• špecializovaná odborná príprava veliteľov a zástupcov veliteľov závodných hasičských útvarov, veliteľov zmien a veliteľov čiat závodných hasičských útvarov, ktorí absolvovali špecializovanú odbornú prípravu ako nižší velitelia:
  13. turnus: 26. 02. - 08. 03. 2024, ZS: 26. 03. - 27. 03. 2024