Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2023, piatok
 

Odborná príprava


Pre obdobie august 2023 - január 2024

• základná príprava príslušníkov Hasičského a záchranného zboru: 
   93. ZP: 31. 07. - 25. 08. 2023 a 04. 09. - 14. 09. 2023
   94. ZP: 18. 09. - 27. 10. 2023
   95. ZP: 06. 11. - 15. 12. 2023
   96. ZP: 08. 01. - 16. 02. 2024
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na funkciu hasič záchranár a hasič záchranár špecialista: 
   75. turnus: 31. 07. - 25. 08. 2023 a 04. 09. - 08. 09. 2023, ZS: 20. 09. - 21. 09. 2023
   76. turnus: 18. 09. - 20. 10. 2023, ZS: 08. 11. - 09. 11. 2023
   77. turnus: 06. 11. - 08. 12. 2023, ZS: 10. 01. - 11. 01. 2024
   78. turnus: 08. 01. - 09. 02. 2024, ZS: 20. 02. - 21. 02. 2024
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na funkciu technik-strojník a technik-špecialista: 
   51. turnus: 25. 09. - 13. 10. 2023, ZS: 31. 10. 2023
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ pre oblasť operatívneho riadenia (veliteľ družstva, veliteľ zmeny, veliteľ čaty, veliteľ hasičskej stanice a vedúci oddelenia prevádzkovo - technického): 
   33. turnus: 18. 09. - 13. 10. 2023, ZS: 02. 11. 2023
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na vykonávanie štátneho požiarneho dozoru (samostatný odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor špecialista, vrchný inšpektor a vrchný inšpektor špecialista):
   15. turnus: 22. 01. - 09. 02. 2024, ZS: 28. 02. 2024
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na vykonávanie v oblasti riadenia síl a prostriedkov (odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor špecialista, vrchný inšpektor a vrchný inšpektor špecialista):
   21. turnus: 08. 01. - 02. 02. 2024, ZS: 13. 02. 2024
• špecializovaná odborná príprava príslušníkov HaZZ na vykonávanie v oblasti strojnej služby (technik špecialista, vedúci technik špecialista,odborný inšpektor, samostatný odborný inšpektor a samostatný odborný inšpektor špecialista):
   14. turnus: 14. 08. - 25. 08. 2023, ZS: 12. 09. 2023
• opravné skúšky príslušníkov HaZZ, ktorí absolvovali špecializovanú odbornú prípravu: 
   priebežne
• opravné skúšky príslušníkov HaZZ, ktorí absolvovali základnú prípravu: 
   priebežne
• cyklická príprava technikov špecialistov odborných služieb závodných hasičských útvarov:
   19. turnus: 20. 11. - 24. 11. 2023, ZS: 12. 12. - 13. 12. 2023
• cyklická príprava veliteľov a zástupcov veliteľov závodných hasičských útvarov:
   32. turnus: 06. 11. - 10. 11. 2023, ZS: 28. 11. - 29. 11. 2023