Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2023, sobota
 

Diaľkové štúdium


Študijný odbor 3963 Q - požiarna ochrana

Absolventi dvojročného diaľkového pomaturitného špecializačného štúdia získajú vyššie odborné vzdelanie na úseku ochrany pred požiarmi. Študijný odbor je určený pre absolventov stredných odborných škôl, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie. Uplatnenie absolventa je pri výkone štátneho požiarneho dozoru a zisťovaní príčin vzniku požiarov na okresných a krajských riaditeľstvách HaZZ, v nižších veliteľských funkciách hasičských jednotiek a taktiež môže získať odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany. Štúdium je organizované formou týždenných sústredení 8x za školský rok.

Termíny sústredení pre 2. ročník:  1. s.: 11. 09. - 14. 09. 2023
                                                 2. s.: 24. 10. - 27. 10. 2023
                                                 3. s.: 21. 11. - 24. 11. 2023
                                                 4. s.: 09. 01. - 12. 01. 2024