Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Zariadenia Hasičského a záchranného zboru

Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR v Bratislave

Rožňavská 11, 831 04 Bratislava
Telefón 02/ 4859 3500: mob.: 0915 847 885
Fax 02/ 4445 0489

Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline

P.O.BOX B/25, 011 15 Žilina 1
Telefón 041/ 5076 750
Fax 041/ 5667 046

riaditeľ: plk. Ing. Ladislav ANDRISEK                                              riaditeľka: pplk. JUDr. Elena VAVROVÁ, PhD.
                                                                                             

Záchranná brigáda HaZZ v Malackách

Továrenská 1, 901 01 Malacky
Telefón 034/ 7723 301
Fax 034/ 7722 374

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Telefón 041/ 7641 504
Fax 041/ 7241 749

veliteľ: pplk. Ing. Miroslav MELO                                                   riaditeľ: pplk. Ing. Ivan LUPTÁK

Záchranná brigáda HaZZ v Humennom

Mierová 3, 066 01 Humenné
Telefón 057/ 7754 261
Fax 057/ 7753 191

Výcvikové centrum HaZZ Lešť

962 63 Pliešovce
Telefón 0960465150

veliteľ: plk. JUDr. Marián POUCHAN                                                riaditeľ: plk. JUDr. Stanislav CELLENG