Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2023, pondelok
 

Pracovné príležitosti

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave Ministerstva vnútra Slovenskej republiky informuje o voľnom funkčnom mieste:

odborný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

platová trieda:                      

5 -  samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie návrhov harmonizovaných technických noriem súvisiacich s prípravou všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred                                                                      požiarmi           

kvalifikačný predpoklad:         

vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad

 

odborný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:           

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

platová trieda:                       

5 -  samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie návrhov harmonizovaných technických noriem súvisiacich s prípravou všeobecne záväznžcg právnych pedpisov o ochrane pred                                                                    požiarom 

kvalifikačný predpoklad:         

vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad  

hasič záchranár hasičskej stanice vo Veľkom Mederi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

platová trieda:                     

 samostatné vykonávanie rutinných hasiacich prác, záchrana osôb a majetku vyžadujúca zvýšenú psychickú záťaž a fyzickú záťaž s použitím zásahových hasičských automobilov a inej hasičskej techniky, záchranárskej techniky, technických prostriedkov, izolačných dýchacích prístrojov, odevov proti sálavému teplu alebo proti chemicky a biologicky nebezpečným látkam

kvalifikačný predpoklad:         

úplné stredné všeobecné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad 

samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

platová trieda:                      

4 -  samostatné vykonávanie odborných činností štátneho požiarneho dozoru v objektoch s jednoduchým riešením požiarnej bezpečnosti vrátane prípravy podkladov na rozhodnutia v prvom stupni správneho konania

kvalifikačný predpoklad:         

úplne stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax viac ako šesť rokov, osobitný kvalifikačný predpoklad 

technik špecialista - veliteľ družstva hasičskej stanice v Hlohovci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

platová trieda:                      

4 -  samostatné vykonávanie odborných činností pri najzložitejších hasiacich prácach a pri záchrane osôb a majetku s použitím vyslobodzovacej a výškovej techniky, izolačných dýchacích prístrojov a oživovacej techniky, odevov proti sálavému teplu alebo odevov proti chemicky a biologicky nebezpečným látkam.

kvalifikačný predpoklad:         

úplne stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax viac ako šesť rokov, osobitný kvalifikačný predpoklad  

samostatný odborný inšpektor špecialista - vedúci vnútorného oddelenia  Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave

Podmienky na výkon funkcie

  

organizačná jednotka:            

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

platová trieda:                       

7 -  samostatné odborné špecializované činnosti na organizačnom, plánovacom, kontrolnom alebo hodnotiacom úseku alebo spracúvanie riadiacich dokumentov v zariadeniach zboru

kvalifikačný predpoklad:         

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad 

Termín predkladania žiadostí: 30.9.2023 (vrátane)

samostatný odborný inšpektor špecialista - vedúci  oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante

Podmienky na výkon funkcie

  

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

platová trieda:                       

7 -  organizovanie a koordinovanie výkonu štátnej správy vrátane kontrolnej činnosti a rozhodovania o uložení postihu právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám na úrovni okresu

kvalifikačný predpoklad:         

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad 

Termín predkladania žiadostí: 31.10.2023 (vrátane)