Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2023, streda
 

Pracovné príležitosti

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave Ministerstva vnútra Slovenskej republiky informuje o voľnom funkčnom mieste:

odborný inšpektor - veliteľ hasičskej stanice so sídlom v Seredi

Podmienky na výkon funkcie

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 

platová trieda:                      

5 - koordinovanie, organizovanie a kontrola činnosti na hasičskej stanici, zabezpečovanie funkčnosti a úplnosti jej materiálno-technického vybavenia       

kvalifikačný predpoklad:          

vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad

odborný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave

 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

platová trieda:                      

5 -  samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie návrhov harmonizovaných technických noriem súvisiacich s prípravou všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred                                                                      požiarmi           

kvalifikačný predpoklad:         

vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad

samostatný odborný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede - zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

 

Podmienky na výkon funkcie

  

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

platová trieda:                       

6 -  samostatná ucelená odborná činosť pri vykonávaní štátnej správy vrátane posudzovania stavieb a technologických zariadení objektov so zložitými riešením protipožiarnej bezpečnosti       

kvalifikačný predpoklad:         

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, odborná prax tri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad

odborný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:           

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

platová trieda:                       

5 -  samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie návrhov harmonizovaných technických noriem súvisiacich s prípravou všeobecne záväznžcg právnych pedpisov o ochrane pred                                                                    požiarom 

kvalifikačný predpoklad:         

vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad

 

technik strojník hasičskej stanice v Dunajskej Strede Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

platová trieda:                       

 vedenie a obsluha zásahových špeciálnych hasičských automobilov a samostatná odborná činnosť pri obsluhe inej hasičskej techniky a záchranárskej techniky pri zložitých hasiacich a záchranárskych prácach

kvalifikačný predpoklad:         

úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax štyri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad

 

technik strojník hasičskej stanice v Piešťanoch Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

platová trieda:                       

 vedenie a obsluha zásahových špeciálnych hasičských automobilov a samostatná odborná činnosť pri obsluhe inej hasičskej techniky a záchranárskej techniky pri zložitých hasiacich a záchranárskych prácach

kvalifikačný predpoklad:        

úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax štyri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad

 

veliteľ družstva hasičskej stanice v Piešťanoch Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

platová trieda:                     

 koordinovanie činnosti družstva na hasičskej stanici, pri záchranných prácach, požiaroch, haváriách, živelných pohromách, iných mimoriadnych udalostiach a pri odbornej príprave vrátane vedenia súvisiacej agendy

kvalifikačný predpoklad:         

úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad

 

hasič záchranár hasičskej stanice v Kútoch Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici

 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici

platová trieda:                       

 samostatné vykonávanie rutinných hasiacich prác, záchrana osôb a majetku vyžadujúca zvýšenú psychickú záťaž a fyzickú záťaž s použitím zásahových hasičských automobilov a inej hasičskej techiky, záchranárskej                                                 techniky, technických prostriedkov, izolačných dýchacích prístrojov, odevov proti sálavému teplu alebo proti chemicky a biologicky nebezpečným látkam

kvalifikačný predpoklad:         

úplné stredné vzdelanie