Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Pracovné príležitosti

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

informuje o voľnom funkčnom mieste:

odborný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

platová trieda:                      

5 -  samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie návrhov harmonizovaných technických noriem súvisiacich s prípravou všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred                                                                      požiarmi           

kvalifikačný predpoklad:         

vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad

samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

 Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

platová trieda:                      

4 -  samostatné vykonávanie odborných činností štátneho požiarneho dozoru v objektoch s jednoduchým riešením požiarnej bezpečnosti vrátane prípravy podkladov na rozhodnutia v prvom stupni správneho konania

kvalifikačný predpoklad:         

úplne stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax viac ako šesť rokov, osobitný kvalifikačný predpoklad 

 

odborný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

platová trieda:                      

5 -  samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie návrhov harmonizovaných technických noriem súvisiacich s prípravou všeobecne záväzných právnych pedpisov o ochrane pred                                                                    požiarom 

kvalifikačný predpoklad:         

vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad  

 

 

hasič záchranár Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede 

platová trieda:                      

2 -  samostatné vykonávanie rutinných hasiasich prác, záchrana osôb a majetku vyžadujúca zvýšenú psychickú záťaž a fyzickú záťaž s použitím zásahových hasičských automobilov a inej hasičskej techniky, záchranárskej techniky, technických prostriedkov, izolačných dýchacích prístrojov, odevov proti sálavému teplu alebo proti chemicky a biologicky nebezpečným látkam           

kvalifikačný predpoklad:         

úplné stredné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu

 

odborný inšpektor (operačný dôstojník) Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave  (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

platová trieda:                      

5 -  samostatné vykonávanie odbornej činnosti zabezpečujúcej nepretržitý príjem a prensos správ o požiaroch, živelných pohromách, nehodách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach spojené s povolávaním a koordináciou hasičských jednotiek, záchranárskych zložiek a špeciálnych služieb na úrovni kraja         

kvalifikačný predpoklad:         

vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad

odborný inšpektor (operačný dôstojník) Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave

                                                                                                                                                                  

Podmienky na výkon funkcie

 

organizačná jednotka:            

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

platová trieda:                      

5 -  samostatné vykonávanie odbornej činnosti zabezpečujúcej nepretržitý príjem a prensos správ o požiaroch, živelných pohromách, nehodách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach spojené s povolávaním a koordináciou hasičských jednotiek, záchranárskych zložiek a špeciálnych služieb na úrovni kraja         

kvalifikačný predpoklad:         

vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad