Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline

Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline ako zariadenie Hasičského a záchranného zboru plní funkciu strednej odbornej školy a rezortného vzdelávacieho zariadenia na úseku ochrany pred požiarmi. Poskytuje úplné stredné i vyššie odborné vzdelanie formou diaľkového štúdia. Poskytuje vyššie odborné vzdelanie formou diaľkového pomaturitného špecializačného štúdia. Škola neposkytuje vzdelávanie žiakom po absolvovaní základnej školy v dennom štúdiu. 

ŠkolaÚlohy rezortného vzdelávacieho zariadenia plní škola najmä organizovaním základnej prípravy a špecializovanej odbornej prípravy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vrátane systému celoživotného vzdelávania.
V zákone vymedzenom rozsahu sa podieľa na obsahovej príprave a vykonávaní základnej, špecializovanej a cyklickej prípravy zamestnancov závodných hasičských útvarov. V súlade s udelenými akreditáciami škola vykonáva základnú a aktualizačnú odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi, najmä pre technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany.
Škola spolupracuje so strednými a vysokými školami, ktoré zabezpečujú výučbu so študijným zameraním na ochranu pred požiarmi. Od roku 2006 je škola stálym členom Európskej asociácie hasičských škôl EFSCA.

Škola vo svojej histórii prešla niekoľkými významnými obdobiami od jej založenia a slávnostného otvorenia vo februári 1970. Prvým sídlom školy bola časť objektu Verejného požiarneho útvaru na Námestí požiarnikov v Žiline. Významným rokom v histórii školy bol rok 1984, keď dňom 1. septembra bol nariadením ministra vnútra zmenený jej štatút a názov na Strednú školu požiarnej ochrany MV SR so sídlom v Žiline. Škola v priebehu svojej existencie niekoľkokrát zmenila svoje sídlo v Žiline. V rokoch 1980-1992 sídlila v objektoch ministerstva vnútra na Rajeckej ceste, dnešný Saleziánsky dom. V roku 1992 sa presťahovala do areálu bývalého Agrostavu v Považskom Chlmci - terajšieho sídla školy. Od roku 1992  v areáli školy prebiehali stavebné práce zamerané na vytvorenie vhodných podmienok pre výučbu teoretických predmetov a pre praktický výcvik. Súbežne boli stavebne upravené ubytovacie a stravovacie priestory. V roku 1999 sa začal budovať výcvikový areál školy s výcvikovými plochami a polygónmi, ktorý bol slávnostne odovzdaný do užívania v novembri 2003. Tým sa vytvorili podmienky pre zabezpečenie kvalitného praktického výcviku hasičov. V rokoch 2005 až 2008 sa realizovala investičná akcia - "Nadstavba objektu školy", ktorej cieľom bolo zvýšenie ubytovacej kapacity a zníženie tepelných strát budovy školy. 

Škola zabezpečuje výučbu v 11 špecializovaných učebniach a vo vonkajších výcvikových priestoroch. V roku 2008 sa uskutočnila generačná obmena v pedagogickom kolektíve školy a v súčasnosti tvorí pedagogický kolektív 32 príslušníkov. Súčasná ubytovacia kapacita je 140 lôžok. Stravovanie s prípravou stravy vo vlastnej kuchyni poskytuje pre všetkých účastníkov vzdelávacích aktivít.

Posledná aktualizácia: 12. január 2024, Piatok              Počet prístupov: 262545