Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline vznikla 1. januára 2003 transformáciou 72. záchrannej brigády Civilnej ochrany do Hasičského a záchranného zboru. Je predurčená pre kraj Žilina a jeho okresy, kraj Banská Bystrica a jeho okresy a kraj Trenčín a jeho okresy, okrem okresov Myjava   a Nové Mesto n/Váhom.

 

 

  

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline

Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

telefón: +421 41 7246 496, 7641 740

 

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline plní úlohy súvisiace:

- so zdolávaním požiarov, s poskytovaním pomoci a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a podieľa sa na poskytovaní pomoci pri iných mimoriadnych udalostiach

- poskytuje pomoc v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb a majetku právnických osôb a fyzických osôb, ako aj životného prostredia

-  podieľa sa na poskytovaní predlekárskej pomoci a lekárskej pomoci a na odsune zranených a chorých

- vykonáva v rámci záchranných prác núdzové odstraňovanie stavieb a ľadových bariér a podieľa sa na likvidácii ohnísk nákaz zvierat

- podieľa sa na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej pomoci

 

   

 

 

počet návštev:     116085                                                   posledná zmena:  8. 1. 2024, 10:48